Hakkımda

Merhaba, Ben Burcu Yeryüzü.

Atalarımın ışıklı yolunda yeryüzü ve gökyüzünün yolunu süren bir yolcuyum. Ocaklı (dede soylu) bir ailede büyüdüm. Üniversitede iletişim ve sosyoloji eğitimi alıp, uzun yıllar Türkiye’nin önemli PR & Halkla İlişkiler ajanslarında çalıştım.

İçsel uyanışım köyde yaptığımız sosyolojik bir şifacılık araştırmasında başladı. Ziyaretten (kutsal yer) aldığım enerjinin ardından yeryüzü ve gökyüzü şifasına açıldım. 

Anne ve baba tarafım nesillerdir kurşun dökme, alazlama, afsunlama, elle şifa verme ve yıldızname geleneklerini sürdüren Ocak geleneğinden geliyorlar. Annemin soyadı Kam. Kam kelimesi Türkçe şaman demek.

Kam Analar; şifacı, bilge, rehber, eğitmen, ana ve bilgi taşıyıcısıdır. Bugün ben de atalarımdan aldığım kadim mirası ışık insanlarıyla paylaşıyorum. Amacım uyanış sürecine giren canlarla buluşmak ve “Yol”un sürülmesine hizmet etmektir.

Bugün Anadolu’nun, Işıkların bilgeliği, gücü ve şifası bizlerle birlikte geleceğe taşınıyor ve Işık insanları yeniden doğuyor.

Alışverişimiz sevgidir, ışıktır, şifadır. Gireceğimiz dükkan abdalların dükkanıdır. Hakikat yolunu takip eden canlarla buluşmak dileğiyle…

Aşk ile… Işık ile…

Burcu Yeryüzü