Anadolu Şamanizmi

Zaman değişip Şamanizm önemini yitirmeye başladığında, Şamanlar yetkilerini bir kenara bırakarak yollarına ozan veya şifacı olarak devam etmişlerdir…Modern tıp henüz gelişmemişken ve hastaneler bu kadar yaygın olmadan önce Anadolu’da tedavileri yapanların çok çeşitli olduğunu görüyoruz.

Lokman hekim, Sağaltıcı, Otacı, Ebe, Ana, Kam Ana, Şifacı, Kırık-Çıkıkçı, Yıldıznameci, Falcı, Kahin, Görücü, Hoca, Cadı veya Cazı gibi…

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış bu kişiler şamanik şifa geleneğinin bir parçasıdır. Onlar aslında zamanın şifacıları, doktorları, hemşireleri, tabipleridir.

Bu yüzden Anadolu’nun neresine giderseniz gidin günlük yaşamdan dini yaşama kadar gelenek ve görenlerin içinde şamanların kültürel miraslarına rastlayabilirsiniz.

Anadolu şifacılığının en eski kökeni olan Şamanizm diğer adıyla Kamlık geleneği aslında deneyime dayalı bir doğa ve yaşam felsefesidir.

Bu yaşam biçimi Doğayla barışık toplumların kültürüdür.

Onlar hem kendi canlarının, hem hayvanların, hem bitlilerin hem de evrensel bilincin farkında yaşarlar.

Bizler bugün şifalanmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü doğadan ve doğal olandan uzaklaştık.

Bu yüzden de geçmiş kültürlerin izini bulup tekrardan gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz.

Örneğin bugün Yağmur Ormanlarına gidip şaman ayinlerine katılmak isteyenler oldukça fazla…

Oysa şamanizmin kökeni Anadolu topraklarında hala canlıdır.

Aslında Şamanizm bugün bütün dünyada yeniden keşfediliyor diyebiliriz. Hem bilimsel akademik çalışmalarda hem de toplumsal alanda…

Kızılderililerin, Mayaların, Kam’ların ve dünyanın birçok yerindeki yerli halkların bizlere bıraktığı bu kadim bilgeliği anlamak ve deneyimlemek isteyen herkes biraz kökenini, atalarını araştırıp iz sürerek yola koyulabilir.

Hepimizin ailesinde, atasında mutlaka doğadan gelen şifa yöntemlerini uygulayan atalarımız vardır.

Çünkü kaybolan değerlerimize sahip çıkmak, Anadolu topraklarındaki şamanizmi, bilgeliği keşfetmek hepimizin görevi…

Bizler Toprak Ana ve Gök Baba’nın ışıklı çocukları olarak bu bilgeliği yeniden keşfetmek için yollara düştük. Hep birlikte şifalanıp dönüşüyoruz.

Burcu Yeryüzü

Bu platformda yayınlanan yazılarımın hepsi fikir ve sanat eserleri kapsamında koruma altındadır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.