Genel

İstanbul Nişantaşı’nda Buluşuyoruz

Anadolu’nun geleneksel şifa yöntemlerini keşfedip şifalanmak isteyen dostlarla 5-6 Ekim’de İstanbul Radia Gelişim’de buluşuyoruz.

1. Gün: Anadolu Şifacılığı Semineri ve Şifa Çalışması

Seminerin Konu Başlıkları:

Anadolunun İyileştirme Geleneği: El Enerjisi, Kam Davulu, Kurşun Dökme, Nazardan Korunma Yöntemleri, Alazlama, Tütsüleme, Rüyaya Yatma vb.

Anadolu Şifacılığı: Ocaklık Sistemi, Atalar Kültürü, Ziyaretler, Ulu Erenler, Yükselmiş Üstatlar, Kırklar, Hızır vb.

Anadoludaki Şifacılar: Lokman Hekimler, Tabipler, Yıldıznameciler, Görücü Analar, Kırık Çıkıkçılar vb.

Şifacı Kadınlar ve Kadın Erenlerin Yolu: Görevleri, Hizmetleri, Kıyafetleri, 3 etek ve bizlere miras bıraktıkları semboller

Anadolu’nun Aydınlanma yolundaki yapılanmalar hakkında kısa bir aktarım

Bektaşilerin Yolu: Semboller, Kavramlar, Aslan Kapısı, Aslanlı Çeşme, Teslim taşı, İnsanı Kamil, Çift Renkli Hırka, Kapı, Eşik vb.

Kainatın Yaratılışı: Nokta ve Çemberin Hikayesi

Kozmosun Dansı: Semah, Semaya Dönmek, Şamanik Yolculuk, İnsan, Doğa, Evren

İnsanlık Tarihinin Ezoterik Alt Yapısı: Işık İnsanlarının Görevi, Lemurya

Anadoludaki Ziyaretler: Dünyanın Çakraları, Kristal Taşlar, Ley Hatları

Çakra Sistemi: 7 ve 12 Çakra Sistemi hakkında aktarım, Dünya Anayla bağlantı, aura katmanları ve boyutlar

Şifa Çalışması: Kam Davulu

2. Gün: Yaşam Ağacı Aktivasyonu:

Yaşam Ağacı Aktivasyonu 2 aşamadan oluşuyor. Şifalanma sürecine yeni başlayan dostlarda 7 çakra aktivasyonu, uzun süredir arınma yapan dostlarda 12 çakra aktivasyonu yapılacak. Çalışmadan önce her katılımıcıyla birebir 15 dakika görüşülüp enerji taraması yapılacak. Çakraların uygunluğu kontrol edildikten sonra gerekli aktivasyonlar yapılacak. Aktivasyondan sonra birlikte meditasyon, şifa ve enerji çalışmaları yapacağız.

Not 2: Çalışmalar birbirini destekleyicidir. Dileyen ayrı dileyen ikisine birden katılabilir.

Kayıt için: Radia Gelişim – Nişantaşı

Tel: 0 (212) 296 00 08

Hakkımda:

Merhaba, Ben Burcu Yeryüzü. Atalarımın ışıklı yolunda yeryüzü ve gökyüzünün yolunu süren bir yolcuyum. 1985 yılında İstanbul’da doğdum ve Ocaklı (dede soylu) bir ailede büyüdüm. Üniversitede iletişim ve sosyoloji eğitimi aldım. Uzun yıllar halkla ilişkiler ajanslarında çalıştım. İçsel uyanışım köyde yaptığımız sosyolojik bir şifacılık araştırmasında başladı. Ziyaretten (kutsal yer) aldığım enerjinin ardından yeryüzü şifasına açıldım. Bugün rehberlerim Kırklar, Doğa Ana ve Hızır (ormanın ruhu) eşliğinde çalışmalarımı yapıyorum. Atalarımdan, yeryüzü halklarından, ışık işçilerinden ve rehberlerimden öğrendiğim deneyimlerimi ışıklı dostlarla paylaşıyorum. Görevim ışık insanlarının kırklanıp paklanmasına ve kendi görevlerini/misyonlarını bulmasına hizmet etmektir.

Hepimizin annesi Toprak Ana mutlu olduğunda bizler de mutlu olacağız. Aşk ile… Işık ile…

Burcu Yeryüzü

Aşk ile… Işık ile…