Çift Başlı Kartal

Kartal ruhun sembolüdür.

Çift başlı kartal insanda var olan iki cihanı anlatır. İnsanların kökeninin gökyüzüne dallarının ise yeryüzüne ait olduğunu söyler.

Rüyasında, vizyonlarında kartal görenler evrensel enerjilere açılıyor. Rehberleri tarafından eğitiliyorlar.

Bununla ilgili güzel bir mitoloji bulunuyor.

Aşağıda alıntılıyorum.

“Şamanizmin kökeniyle ilgili efsanelerde kartal, Tanrıların ulağı olarak kabul edilir.

Agapitov ve Changalov’un naklettikleri bir efsaneye göre, kötü ruhlar insanların başına belaları musallat edene kadar, dünyada hastalık ve ölüm yoktur. Bunu gören Tanrılar, insanlara yardım etmesi için kartalı yeryüzüne yollarlar ama insanlar kendilerini korumak için gelen kartalın ne dilini ne de geliş maksadını anlamadılar ve bu nedenle kartal çaresizce gökyüzüne geri döner. Tanrılar, bu sefer kartala yeryüzünde karşılaştığı ilk insanı şamanlık yetenekleriyle donatma vazifesi vererek geri gönderirler. Kartal yeryüzüne tekrar geldiğinde, bir ağacın altında uyuyan bir kadınla karşılaşır. Kadın, eşinden ayrı yaşamaktadır ve kartal bu kadınla ilişkiye girer, kadın hamile kalır. Daha sonra kocasına geri dönen kadın, bir süre sonra bir erkek çocuğu doğurur ve bu çocuk, dünyadaki ilk şaman olur. Aynı efsanenin bir başka anlatım biçimine göre de kartalla karşılaştıktan sonra kadın, ruhları görebilmeye başlar ve ilk şaman olur.”

#şaman #şamanizm #çiftbaşlıkartal #spiritüeldoğum #tekamül #kartal #sirius #rehberhayvanlar #ruhsalenerji #erkhayvanları