4 Kapı 40 Makam

Yol Umman, Yolcu yüzücü.

Yolun 1. Kapısı Şeriat / Teslim Kapısı: Gemi 
Yolcu bu aşamada gemiye binerek ummana doğru yola çıkar.

Yolun 2. kapısı Tarikat / İkrar Kapısı: Deniz 
Yolcu bu kapıdan itibaren ikrar vererek ummana dalar. 

Yolun 3. kapısı Marifet:
Hizmet kapısı aynı zamanda çile kapısı yüzücü burada iyi bir yüzücü olmak zorunda, ummanda iyi yüzemeyen ummanın içinde kaybolur. Yolda amaç iyi yüzerek hakikati yani kendini bulmak Hak ile Hak olmaktır. 

Yolun 4. Kapısı Hakikat.
Öze olan Hakka varma kapısı. 
Öz, ummanın derinliklerindeki incidir. Hak yolun içindeki derin manada gizlidir. Hakikat kapısında gemiyle yola çıkan yüzücü ummana dalarak ummanın derinliklerine derinliklerine yüzer. Yolcunun amacı ummanın derinliklerindeki inciye, öze ulaşmaktır. Ne kadar iyi bir yüzücü olursa o kadar derine inerek hakikat olan inciyi bulur. 

Pir Hacı Bektaş-ı Veli “İnsan 4 kapı ve 40 makamla Hakka ulaşır” der.

Pir’e göre;

Şeriat; Teslim kapısı gemidir. 
Tarikat; İkrar Kapısı denizdir. 

Marifet; hizmet kapısı yüzücüdür
Hakikat; öz kapısı, incidir. 

Aşk ile…

Alıntı