Genel

Anadolu Şamanizmi

Modern tıp henüz gelişmemişken ve hastaneler bu kadar yaygın olmadan önce Anadolu’da tedavileri lokman hekimler, otacılar, ebeler, analar, dedeler veya şifacılar yapıyordu…

Lokman hekim, Sağaltıcı, Otacı, Ebe, Ana, Kam Ana, Şifacı, Kırık-Çıkıkçı, Yıldıznameci, Kahin, Görücü, Hoca, Cadı veya Cazı dediğimiz bu kişilerin her biri kendi alanında uzmanlaşmıştır. Onlar kadim kültürlere ait geleneklerin bir parçasıdırlar. Şaman, pagan, busit vb. Bu kişiler zamanın şifacıları, doktorları, hemşireleri, tabipleridir.

Bu yüzden Anadolu’nun neresine giderseniz gidin -günlük yaşamdan dini yaşama kadar- gelenek ve göreneklerin içinde yeryüzü halklarının kültürel miraslarına rastlayabilirsiniz.

Anadolu şifacılığının en eski kökeni olan Şamanizm diğer adıyla Kamlık geleneği aslında deneyime dayalı bir doğa ve yaşam felsefesidir. Bu yaşam biçimi Doğayla barışık toplumların kültürüdür. Bu yüzden bütün dinleri etkilemiştir. Çünkü hakikatin özünü kendi içinde barındırır.

Onlar hem kendi canlarının, hem hayvanların, hem bitlilerin hem de evrensel bilincin farkında yaşarlar.

Bizler bugün şifalanmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü doğadan ve doğal olandan uzaklaştık.Bu yüzden de geçmiş kültürlerin izini bulup tekrardan gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz.

Örneğin bugün Yağmur Ormanlarına gidip şaman ayinlerine katılmak isteyenler oldukça fazla…

Oysa şamanizmin kökeni Anadolu topraklarında hala canlıdır.

Aslında Şamanizm bugün bütün dünyada yeniden keşfediliyor diyebiliriz. Hem bilimsel akademik çalışmalarda hem de toplumsal alanda…

Kızılderililerin, Mayaların, Kamların ve dünyanın birçok yerindeki yerli halkların bizlere bıraktığı bu kadim bilgeliği anlamak ve deneyimlemek isteyen herkes biraz kökenini, atalarını araştırıp iz sürerek yola koyulabilir.

Hepimizin ailesinde, atasında mutlaka doğadan gelen şifa yöntemlerini uygulayan atalarımız vardır.

Çünkü kaybolan değerlerimize sahip çıkmak, Anadolu topraklarındaki şamanizmi, bilgeliği keşfetmek hepimizin görevi…

Anadolu Şamanizmi Şifa Tekniklerinden Bazılarına Örnekler:

Kam Davulu, Şamanik Yolculuk (Astral seyahat)

Kurşun Dökme

Alazlama (Aura düzenleme)

Bitkilerle Tedavi

4 Elementle Tedavi

Nefesle Tedavi (Chi enerjisi)

Elle Tedavi (Bioenerji, Reiki)

Düşünce Gücüyle Tedavi

Doğal Taşlarla Tedavi

Rüyaya Yatma (Rüya Yogası, İstihare)

Bizler Toprak Ana ve Gök Baba’nın ışıklı çocukları olarak bu bilgeliği yeniden keşfetmek için yollara düştük. Hep birlikte şifalanıp dönüşüyoruz.

Anadolu Şifa Seminerleri, Şamanik Şifa Seminerleri, Kam Davulu ile Yolculuk, Şamanik Eğitimlere katılarak şifalanmak isteyen dostlar ayrıntılı bilgi ve kayıt için mail adresimden bana ulaşabilir: yeryuzusifasi@gmail.com

Aşk ile, Işık ile

Burcu Yeryüzü