Evrenin Annesine Şiir

Evren doğmadan önce,
şekilsiz ve mükemmel bir şey vardı.
Dingin. Boş.
Yalnız. Değişmeyen.
Sonsuz. Ebediyen mevcut.
O evrenin annesidir.
Daha iyi bir isim olmadığından,
adını Tao koydum.

Tüm varlıkların içinde akar,
içeride ve dışarıda,
ve tüm varlıkların kaynağına döner.

Tao büyüktür.
Evren büyüktür.
Dünya büyüktür.
İnsanoğlu büyüktür.
Bunlar dört büyük güçlerdir.

İnsanoğlu dünyanın peşinden gider.
Dünya evrenin peşinden gider.
Evren Tao’nun peşinden gider.
Tao yalnızca kendi peşinden gider.

Bu şiir Lao Tse’nin Tao Te Ching kitabından alıntıdır.

– Ana Tanrıçanın İzindeyiz –

Bu şiir Tanrı kavramıyla ilgili bilinmesi gereken çok önemli bir sırrı söylüyor. Lao Tse yine döktürmüş.

Şiirin verdiği bilgelikle Ana Tanrıça konusuna değinmek istedim.

Aşağıda Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Mısır’dan Sümerlere kadar birçok kültürdeki Ana Tanrıça heykellerinden bazılarını görebilirsiniz.

Tanrıça’nın heykelleri, isimleri, figürleri gördüğünüz gibi her kültürde farklıdır. Her toplumun enerjisine göre Tanrıça’nın özellikleri değişir.

Kiminde bolluk bereket Tanrıçası kiminde Adalet kiminde Savaş Tanrıçası olarak karşımıza çıkar.

Evrenin yaratıcısı Tanrıça’nın ilk adı kök ırkımız olan Lemurya’da Ma ismiyle dile gelmiştir. Ondan sonra gelen toplumlarda da Ma sesinin benzeşmesiyle türemiştir. Bu yüzden her dilde anne kelimesi benzerdir. Ma, mama, nana, nine, anne vb. örnekleri çoğaltabiliriz.

Şamanizmde Doğa Ana, Paganlarda Ana Tanrıça, Sümerde İnanna, Mısırda İsis, Anadoluda Kibele, İslamda Fatma Ana gibi uzuyor liste…

Yaratıcı dişil enerjidir. Kendi anasını kendi doğurur.

Ozanımızın dediği gibi “Bir Ma idim şekil insan yetiştim”.

Ma annedir.

Hepimiz yaratıcı Ana Tanrıçadan geldik. Ona gideriz. Ana bu yüzden önemlidir.

Doğuran var eden evrensel dişil enerjidir. Eril enerji de onun içinden çıkar. Ne gariptir ki yeryüzündeki eril enerji bu hakikatten uzak yaşıyor.

Kadınları ikinci sınıf görüyor. Baskılarıyla yasaklarıyla onu engellemeye çalışıyor. Ancak Ana Tanrıça tekrardan uyanıyor.

Kadınlar kendilerine ve evrenin annesine duyulması gereken saygıyı tekrardan yeşertmeye başladı.

Yol Ana’nın yoludur.

Ana Tanrıçanın şifalı elinin üstünüzde olması dileğiyle…

Burcu Yeryüzü