Semah

Hey Dost , Hey Dost

Benim Tabibim 
Gitme Giden Gitme Sual Sorayım 
Ol Nazlı Pirime Benzettim Seni 
Sende Hak Nişanı Vardır Gördüğüm 
Hak Dediğim Yere Benzettim Seni 
Mevlayı Seversen Eylen Dur Gitme 
Aşık Akan Sulara İntizar Etme 
Bir Kaşları Suna Gözleri Sürme 
Kiprigi Hançere Benzettim Seni 
Hudey Haydar Hudey Benzettim Seni 
Kapısına Seydullaha Vardığım 
Davasın Derdime Derman Kıldığım 
Aşkın Havasına Hayran Olduğum 
O Nazlı Pirime Benzettim Seni 
Eydir Viraniyem Kalu Belaya 
Sofrası Meydanda Bektaş Veli’ye 
Bir İsmi Muhammet Biri Ali’ye 
Alüyül Haydar’a Benzettim Seni 
Hudey Haydar Hudey Benzettim Seni 

1.Kısım Söz : Virani 

Dooooooost Mecnun Olup Leyla’sını Bulanlar 
Gam Keder İstemez Yar Yar Muhabbet İster 
Zikr Edip Yara Zayi Vermeyen 
Kul Olup Pirinden İbadet İster 
Gerçekler Seyreder Hint’ten Yemen’e 
Kafir Zoru Görmezse Gelmez Amana 
Dört Kitap Okusa Gelmez İmana 
O Fani Hüdadan Hidayet İster 
Gerçeğin Nefesi Yar Yar Eridir Dağı

Yalancının Ataşı Eritmez Yağı 
Muhabbetten Geri Gelenin Çoğu 
Kimi Seyre Gelir Kimi Et İster 
Kamil Yanında Cahilin Huyu Bulunmaz 
Şeriat Ehline Tarik Çalınmaz 
Yayan Yürümeynen Menzil Alınmaz 
Menzil Almak İçin Keskin At İster 
Hudey Haydar Hudey Keskin At İster 
Arifoğlu Eğri Hacet Söylemez 
Çirkine Güzel Deme O Huri Olmaz 
İman Bir Kat Köynekte üşür Eğlenmez 
İmanın Köyneyi On dört Kat İster 
Hudey Haydar Hudey On dört Kat İster 

2.Kısım Söz: Arifoğlu 


Hay Hay Dost Nenni Has Nenni Şah Nenni 
Ezel Bahar Olmayınca Kırmızı Gül Bitmez İmiş 
Kırmızı Gül Bitmeyince Sefil Bülbül Ötmez İmiş 
Doost Bülbüller Gelir Ötmeye Güle Sarılıp Yatmaya 
Bağıban Gulu Satmaya Gül Kadrini Bilmez İmiş 
Gel Ey Bağban Satma Gülü Haramdır Parası Pulu 
Ağlatma Sefil Bülbülü Gözyaşını Silmez İmiş 
Yılda Bir Gün Ziyan Olur Dost Yoluna Talan Olur 
Bazı İnsan Hayvan Olur Hayvan Adem Olmaz İmiş 
Dooost Şahatayım Ölmeyince Tenim Turab Olmayınca 
Dost Dosttan Ayrılmayınca Dost Kadrini Bilmez İmiş 

3. Kısım Şah Hatayi 

Deyişi dinlemek isteyenler: https://m.youtube.com/watch?v=bEqKPbG1Yc4