Genel

3 Mum yaktık gerçeğin aşkına…

3 mum yaktık gerçeğin aşkına…

Allah

Muhammed

Ya Ali

3 sayısı kutsal geometridir. Tanrısal enerjinin 3 yüzünü simgeler.

1-Evrensel dişil enerji

2-Evrensel eril enerji

3- Işık tohumları

Kadim metinler kainattaki yaşam hikayesinin böyle başladığını söyler. Evrensel eril ve dişil enerji birleşir ve “oğul verir”

Oğul ışıktır.

Bu sır aslında besmelede de bulunur. Rahman ve rahimin adıyla Yaradan işaret edilir.

3’lü teslis olarak Hristiyanlık’ta da işaret edilir: Baba, oğul, kutsal ruh.

Kainattaki var olan her şey buradan meydana gelir. Gezegenler, yıldızlar, gökadalar ve daha niceleri…

Tanrısal evrensel enerji yeri ve göğü yaratır.

Bizler de dünya perdesindeki ışık tohumları olarak, ışığın yeryüzündeki temsilcisiyiz.

Yol unutulmuş… Ama patika da olsa sürülmüş.

Şimdi tekrar hatırlama ve hatırlatma zamanı…

Yansın Hak aşkına, uyansın çerağ…

Aşk ile… Işık ile…