Öne Çıkanlar

12 Hizmetli ve Görevleri

Bugün 12.12 kapısı açıldı. Yeryüzündeki bütün canlara çok güzel şifalı enerjiler, ışık kodları iniyor.

Hepimiz bütün gün kendi arınma, şifalanma, dönüşme sürecimizi destekleyecek şekilde bu enerjileri alabileceğiz.

12 Kapısı şimdiden birçoğumuza hayırlı kapılar açıp geleceğini kadersel anlamda çizmeye başladı bile… Gün içinde yapacağınız niyet, dilek ve dua çalışmaları bu yüzden çok değerli…

12’nin Sırrı

Ben de bugünün özelinde 12’nin sırrına biraz değinmek istedim.

Belki dikkatinizi çekmiştir. Birçok kültürde cemler, ayinler, ritüeller 12 kişiyle yapılır. 12 Hizmetli, 12 Havari, 12’li Zaman Sistemi, DNA’nın 12 sarmalı gibi 12’nin sırrına dair örnekleri çoğaltabilirsiniz.

Çünkü 12 kutsal ve Tanrısal bir rakamdır.

Bu yüzden enerji ve şifa çalışmalarında 12 insanın, görevlinin, hizmetlinin indirdiği enerji muazzam yoğunlukta akmaktadır.

Yapacağımız her şifalı çalışma ve düşünce hem kendinize hem bütüne hizmet etmekte. Eğer imkanınız varsa 12 kişilik samimi içten güzel bir arkadaş grubu ile şifa çemberi oluşturup şifa çalışması da yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda çok güzel enerjilerin indiğini sizler de görebilirsiniz.

Aslında 12 hizmetlinin bir araya gelişi 12’li DNA diziliminin bir araya gelişine benziyor. Şifa çalışmalarında çakralarımız (çarklarımız) aktifleşir ve Tanrısal 12’li DNA (DNA’nın 12. Tabakası) sistemimiz açılmaya başlar. Böylece yeryüzünden ve gökyüzünden enerjileri daha güzel çekmeye başlarız. Hayatımız yoluna girer ve hayırlı işlerin başlamasını sağlarız.

Bu çalışmalar genel anlamıyla yerin göğün enerjisini çekmek, portal açıp enerji indirmek, dilek ve dualarımızı kolektife sunmak, ışığın yayılmasını ve dünyanın korunmasını sağlıyor.

Ben de kendi kültürüm olan Alevi inancındaki 12 hizmetlinin görevlerini burada yazmak istedim.

Bugün hala her perşembe günü düzenlenen Cem’lerde 12 Hizmetli görevini yapar. Hep birlikte bakalım bu görevliler kimler ve hizmetleri nelermiş.

12 Hizmetli ve Görevleri

Alevilerde, her perşembe akşamı 12 görevli kişi Cem Evi’nde bir araya gelerek Cem’in yürütülmesini sağlar. Hizmetliler Ceme katılan insanlara “Yol”u anlatır. Yolun sürülmesini sağlar.

Bu yaz Altınolukta katıldığım bir Cem’de dedemizin dediği gibi “karanlığı mumla değil artık projektörle aydınlatmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.”

12 Hizmetli konusu aslında gerçek bir inisiyasyon sürecidir. Bu yüzden de bugün yer yer unutulmuştur. Ancak bir sohbet sırasında Zeynel dedemizin dediği gibi “Yol patika da olsa sürülür.”

Bugün bizler de yeni çağın ışıklı yolunda bu Yol’u elimizden geldiğince sürüp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.

12 Hizmetliyi tanıtırken bu alanda araştırmaları ve çalışmaları olan çok sevgili ve kıymetli hocamız Naz Atmaca‘dan da bolca alıntılama yaptım. Böylece bu hizmetli kavramlarının altını doldurarak sizlerle paylaşmak istedim.

Zira Cem de hizmetliler tarafından yerine getirilen 12 Hizmet, sembolik olarak algılansa da özde çok derin sırlara ve gerçeklere işaret ediyor. Hak Yolu’nu süren dostlarımıza ışık olması dileğiyle…

Cemin Anlamı

Cem, AlevilerinBektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, ibadet olarak algılanan kutsal törenin adıdır.” Esat Korkmaz – Anadolu Aleviliği

Cem’ler ruhen yenilenme, yıkanma, ve birlik olma yeridir.

12 Hizmetli

1- Dede ve Ana

Ocak mensubu ailelerde dedelik ve analık sıfatı verilen ve cemi yöneten kişilerdir.

2- Rehber

Yol’a girmek isteyenleri hazırlar, onlara rehberlik eder.

3- Gözcü

Cem’in sükunet içinde geçmesini sağlar.

“Cemde gözcülük yapacak birisinin batıni gözünün açık olması ve dışarıdan ceme yönelebilecek herhangi bir olumsuz durumu önceden görerek dedeye haber vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.” Naz Atmaca

4- Çerağcı (Delilci)

Delili uyarıp, meydanı aydınlatır. Zahiri anlamda Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhurdanlıkları, mumları, ışıkları, çerağları hazırlar. Batıni anlamda ise kişinin ışığını yakar. Ona Hakikat Yolunun gerçeklerini sunar.

“Gönül çerağı çok önemli. İlahi aşk ile yakılan o çerağ, kişinin önce kendisi aydınlık olması gerekir. Yani kendi aydınlık olmadığı sürece etrafını aydınlatamaz. Neyle aydınlatır? İlimle, bilimle, hakikatle, kemalete ererek bu çerağı uyarması lazım.” Naz Atmaca

5- Zakir (Âşık)

Elindeki telli Kuran ile Cem’de deyiş, nefes, tevhid, mersiye, miraçlama, semah, nevruziye söyler. (Telli Kuran: Saz, bağlama)

“Cemdeki görevi elindeki telli Kuran ile Hakkı zikretmek ve Kırklar Meclisinde kimi süreklere göre Cebrail’i, kimisine göre İmam Caferi, kimi süreklere göre İmam Zeynel’i temsil etmektedir.” “Cemin içinde hiçbir hizmetin ve hiçbir canın diğerlerine göre üstünlüğü yoktur. Çünkü “ben üstünüm” diyen peygamber dahi kapıdan geri gönderilmiş, ceme girememiştir. Ancak, gerek dede gerekse de Hakkı sazı ile zikreden biri olmadan cem yapılamaz.” Naz Atmaca

6- Süpürgeci

Cem’in ışıklı ortamda geçmesi için meydanı süpürür, negatif enerjilerden ve kötülüklerden arındırır.

“Zahiri manada cem yapılmaya başlamadan önce ve de yürütülürken Cemevi Meydanının temizliğinden sorumludur. Batini anlamda ise Kırklar Ceminin süpürgecisidir ve hizmet sahibi olarak, oradaki ceme gelen canların gönüllerini süpürmek olarak yorumlanmaktadır. Bu hizmet kutsal ve çok ağırdır. Bu yüzden de herkes taşıyamaz ve Ehli Kâmil denilen insanların yapması gerekmektedir.” Naz Atmaca

7- Pervaz (Semahcı)

Semah dönen hizmetlilere denilir. Bazı yörelerde Pervane ve pervazcı da denilir. Semaha dönmek ibadetin doruğa çıktığı andır. Cem sırasında Dede “Semahlar hak için olsun seyir için olmasın” der. Batıni anlamda Semah dönmek için bütün çarkların (çakra) açılması gerekir. Bu sayede kişi hak ile hak olur. Yaşam çiçeğinin sırrına erişir.

Aşık Sıtkı:

“Pervaz vurup gökyüzünde dönünce
Dinleyin tarif edem yolu turnalar
Hidayet Mevla’dan kalkın deyince
Gözetleyin sağı solu turnalar”

Yürütme: “Semah erenlerindir, Çarka dönenlerindir, Bu deme eğriler girmez demi sürenlerindir.”

8- Lokmacı (Kurbancı, Niyazcı)

Lokmacı veya kurbancı görevindeki kişi Cem’e gelen lokmaları alır ve dağılımını sağlar. Ancak batini alamda kurban kişinin vücudunu simgeler. “Ölmeden evvel ölünüz” felsefesinin anlattığı şey Yol’u sürenlerin kazanda kaynatılması ve sembolik olarak etinin yenmesidir.

Pir Sultan Abdal’ın sözleriyle “Aşk harmanında savruldum, Hem elendim hem yuğruldum, Kazana girdim kavruldum, Meydana yenmeğe geldim”

Şah Hatayi’nin sözleriyle; “Gir semaha bile oyna, Silinsin pak olsun ayna, Kırk yıl bir kazanda kayna, Daha çiğsin yan dediler”

9- Tezekar (İbriktar)

Tezekarın görevi ruhani olarak bizi arındırmaktır. Yol’a giren kişinin arınmasını ve yaşam enerjisinin yükselmesini sağlar.

“Cemdeki görevi Tarikat abdesti aldırmaktır. Batini boyut olarak ağır bir sorumluluğu vardır. Kırklar Ceminde bu hizmeti Selman-ı Farisi’nin yaptığı söylenmektedir. Tezekâr hizmetinde yerine getirilen, sadece cemde değil yaşamın tümünde bedensel temizlik ile beraber ruhsal arınmadır. Geleneksel cemlerde, ceme gelenlerin pir sorgusundan geçerek geldikleri, üzerlerinde herhangi bir kimsenin hakkının, dolayısıyla da bir kirin kalmadığı anlatılır. Alacağını almış, vereceğini vermiş, ölmeden evvel ölmüş insanlar o meydandadırlar. Yani temiz ve pak olarak gelirler. Su ile sadece dışarı temizlenir, asıl abdest gönül abdestidir derler. Kırkların Ceminde, erenlerin meclisinde küçük de olsa herhangi bir olumsuzluk var ise bu görev ile giderilir. Eğer kişilerin herhangi bir suçu kabahati var ise zaten ceme alınmazlar, onlar düşkün ilan edilirler. Asıl olan tarikat abdestini öze aldırmak, yani pir sorgusundan geçmektir. Hizmetlerin de pir sorgusundan geçen insanlara verildiği anlaşılmaktadır. Yoksa pir sorgusundan geçmeyen birine, Tezakarlığın ya da diğer hizmetlerin verilmesi çok da uygun görülmediği, hatta cenazesinin kılınmasının dahi önemini yitirdiği söylenebilir.”

10- Kapıcı

Cemin güvenliğinden sorumludur.

11- Peyikçi

Cem olacağını tüm canlara duyurur. Haber getirir haber götürür.

12- Sakacı

Sakacı, Cem bittiğinde okunan bütün şifalı suyu, sütü veya şerbeti Cem’e katılan kişilere dağıtır. Bu yüzden su dağıtımı çok önemli ve kutsal bir görevdir. Zahirde Yolu sürmeyen ve inisiye olmamış her insan çölde susuz kalmış insan gibidir. Batıni anlamda su, süt, şerbet yaşam enerjisi veya ışık anlamına geliyor. Sakacının görevi de buradan anlaşılıyor ki Yol’u sürenlere yaşam pınarı vermektir.

Cemlere ölü girilir, diri çıkılır derler. Bugün bu sırlar ışık insanlarının Yol’unu süren bütün canlara açılmıştır. Erenlerin izinde yolu sürmek size kalıyor.

Son olarak 12 Hizmet deyişini paylaşıyorum: https://youtu.be/SMVohalFXL4

Aşk ile Işık ile…

Burcu Yeryüzü