Genel

Nefes: Muhabbet bağında bir gül açıldı

Muhabbet bağında bir gül açıldı

Bir derdim var bin dermana değişmem

Yüküm lal-ı gevher mercan saçarım

Bir derdim var bin dermana değişmem

Cümle kuşlar dile gelir yazım der

Gövel turnam Şam´a gelir güzüm der

Benim yarelerim tuzum tuzum der

Bir derdim var bin dermana değişmem

Garip bülbül gönlüm eğler ses ile

Nicelerin ömrü gitmiş yas ile

Arayıp bulduğum pür heves ile

Bir derdim var bin dermana değişmem

Şah Hatayi´m muhabbete bakarım

Ben doluyum ben dolana akarım

Güzel pirim bir dert vermiş çekerim

Bir derdim var bin dermana değişmem

Şah Hatayi