Genel

Anadolu’nun Kadim Motifleri

Resimdeki etaminleri annem sandıktan çıkarmış 😊

Görünce hemen gülümsedim.

Çünkü kadim semboller annelerin eliyle etaminlere, oyalara işlenerek günümüze kadar gelmiş.

Atın üstündeki sarı kız ve karşısında onu eğerleyen damat bize neler anlatmıyor ki…

Sarı kız, sarı gelin Anadolu’da çokça kullanılan bir motiftir. Sarı kız ziyaretleri, sarı kız türküleri, sarı kız oyaları, sarı renkli yazmalar alır başını gider.

Aslında bütün bu kültürel motiflerin arkasında sırlı bilgiler yatmaktadır.

Sarı ışığın rengidir. At sembolü de öteden beri gücün, bilgeliğin beyaz ışığın habercisidir. Ve bu semboller çerağını uyandırmış, ışığını yakmış Tanrı’nın gelinine işaret ediyor.

Sarı kız motifte de görüldüğü gibi uyanmış, atına binmiş gücünü eline almış ve sonunda sevdiğine kavuşmuştur.

Diğer geyikli motif de birçok kişinin duvarında, evinde bulunur. Geyikli halılar, geyikli etaminler hepimizin küçüklüğünden hatırladığı sembollerdir.

Geyik motifi daha üst bir aydınlanmanın sembolüdür. Öyle ki geyik Hak Erenlerinin simgesidir. Işıklarını uyandırmış yaşam enerjilerini başındaki taca kadar çıkartmışlardır. Hatta enerji geyiğin boynuzları, antenleri gibi uzamıştır. Bu da daha üst çakraların açıldığını işaret eder. Ortadaki yaşam ağacı ise yeri göğü birlediklerinin sembolüdür.

Hak ışığını yandıranlara ve yandıracak olanlara selam olsun 🦌🌲🕯

Burcu Yeryüzü