Genel

Bahçe Bizim Gül Bizdedir

“Eşrefoğlu al haberi, bahçe bizim gül bizdedir, bizde mevlanın kuluyuz 72 dil bizdedir”

“Biz erenler gerçeğiyiz. Has bahçenin çiçeğiyiz. Edep erkan yol bizdedir.”

Süreriz bu yolu serçeşmeden ve kalu beladan beri… Mu’dan, Şamanlardan Bektaşilerden Mevlevilerden bugünün ışık işçilerine doğru… Sırlı bilgilere açılanların sonunda varacakları yol doğa ana ve kendi öz benliğidir.

🌿

Bahçe Doğa Ananın bedenidir.

Gül ise onun Ruhu ve Kalbi…

Onun yolu bizim yolumuzdur. Hizmetimizi ona yaparız bahçeyi yeşertiriz. Işık tohumları olarak bahçeyi yeşertmeye geldik.💚🌹🌎 Doğa Ana bugün bütün insanlara, meleklere, ışığın temsilcilerine seslenerek bahçeyi yeşertmeye çağırıyor.

Dem bu demdir. Girin pazar eyleyin 🌹

Aşk ile… Işık ile…

Dinlemek isteyenler için: https://www.youtube.com/watch?v=u6-U7q7GDZA