Genel

Vücudun Evini Seyran Eyledim Bir Köşenin 72 Yolu Var

Çakralar ve Frekansları

Anadolu erenlerinin, ozanlarının bizlere bıraktığı miraslar o kadar güzel ki dinledikçe insanın dinleyesi geliyor. Aşağıdaki nefes de bizlere çok önemli bilgiler veriyor.

Bu eserde sır içinde sır anlatılmış. Bugün bu sırları Altın Çağ’ın izinde keşfedip sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayede özümüze daha çok yaklaşıyoruz.

Nefeste geçen sayıların manalarını kendi bedeninizde bulabilirsiniz. Örneğin halkımızca bilinen “72 millet birdir” sözünün 3. Göz çakrasına işaret edilmesi gibi bedenimizde bulunan çakraların hepsi Anadolu erenlerince bilinmektedir. Yaşam enerjisini alın çakrasına yükselten kişi evrensel bilince uyanır.

Kişinin kendisine ve evrensel enerjiye açılmasını sağlayan 7 kapı, 7 iklim veya 7 çark olarak bilinen bu sır 7 çakradan başkası değildir. Eskiden dergahlarda, tekkelerde 4 kapı 40 makamda anlatılan bu yol bugün ışık işçileri tarafından insanlığın iyileşmesi için birçok kişiye aktarılmaktadır. Sevgiyle şifalanmak ve bu bilgeliği keşfetmek isteyenler için yol açık🙏

Vücudunun şehrine girenler kendini bilir. Kendin bilen de evreni bilir.

Dinleyene okuyana şifa olsun.

Vücud

Vücudun evini seyran eyledim

Bir köşenin 72 yolu var

Evvelinde 60’ına uğradım

12’nin türlü türlü hali var

7 kapı açılır arşın katında

4’ü zahirinde 3’ü batında

Bir kulu var kendi iradetinde

366 yeksen kulu var

Bir bedestanı var 40 da dükkanı

Bin alıcı bir sarraftır satanı

4 direk üstünde 12 nişanı

Cevher satar türlü türlü lalı var

Kimse bilmez o gevherin kıymetin

Bir kalesi vardır yapısı metin

Kalenin kapısın açması çetin

Bir kilidin 32 dili var

Destur olmayınca ben açamadım

Ağlayup güleni ben seçemedim

Kıldan köprü yaptın ben geçemedim

Daha bundan gayrı müşkül halı var

Baykuşun deveyi sağdığın gördüm

Karıncanın göğe ağdığın gördüm

Bir anadan beş kız doğduğun gördüm

Bir babanın 99 oğlu var

99 oğlan ne yedi içti

5 kızın lebinden kuvveti geçti

Oğlanın birisi deryaya düştü

Hâlâ yüzer oynar şimdi gölü var

Birinin 10 eri var daha kızım der

Birinin 5 babası var ben öksüzüm der

Bir koyunun 10 kuzusu var yozum der

O koyunun memesi yok südü var

O koyunun südü ne tatlı, acı

Anın da ana göre vardır muhtacı

Firdevs bahçesinde 3 gül ağacı

Her birinin 16’şar gülü var

Ol gülün birine elim uzattım

Alma diye çağırır bir boz atlım

Bülbüllerin feryadını gözettim

Her birinin ayrı ayrı dili var

Noksani bu sırra ereyim dersen

Çârdeki masumu göreyim dersen

Îmanla cennete gireyim dersen

Cem evine diri varma ölü var

Noksani

Anadolu’nun ışıklı yolunu bizlere aktaran ozanlara teşekkürlerimizi sunuyorum.

Nefesi dinlemek isteyenler için: Noksani: Vücud

Aşk ile… Işık ile…

Burcu Yeryüzü