Genel

Çakraların Tıkanma Sebepleri

ÇAKRALARIN TIKANMA SEBEPLERİ

Eterik bedenimizde 7 ana ÇAKRA vardır. Çakralar vücut enerjimizi düzenler, ihtiyacımız olan yaşam enerjisini bulunduğu bölgeye aktarır. Çakralar iç salgı bezlerine karşılık gelen yerlerde bulunurlar. İç salgı bezlerimizde hormonların salgılandığını, hormonların sinir sistemi ile birlikte düzenleyici sistemlerle ilgili olduğunu biliriz. Biyolojik anlamda hormonlar, kan yolu ile hedef organlara ulaşır ve vücut kimyamızı doğrudan etkiler. Çakralarımızın tıkanması ve enerji akışının azalması, dengesizleşmesi ruhsal, fiziksel ve duygusal olarak birçok farklı olumsuz etki yaratır.

KÖK ÇAKRA

TIKAYAN KİRLİLİKLER:

Maddi konularda tamah, açgözlülük, öfke, sabırsızlık, kendini ve başkalarını yargılama. Saldırganlık ile direnç yoksunluğu arasındaki dengeyi yitirme. Aşırı coşku yada yaşamı yük olarak algılama arasındaki dengeyi yitirme, alma ve verme arasındaki dengeyi yitirme, karşıdakine egemen olma ile boyun eğme arasındaki dengeyi yitirme.

SAĞLIĞI İÇİN:

Kendimizi ve başkalarını olduğu gibi kabul etmeliyiz, işbirliği ve organizatörlük potansiyelimizi ortaya çıkarmalıyız, her şeyden ve herkesten kendimizi sorumlu hissetmemeliyiz, önemli olanın hedef değil yolun kendisi olduğunu hatırlamalıyız, kendimizi sevmenin bencillik olmadığını ve başkalarına olduğu kadar kendimize de değer vermeyi unutmamalıyız.

SAKRAL ÇAKRA (Karın Çakrası)

TIKAYAN KİRLİLİKLER:

Kendini beğenmişlik ,bencillik ,gurur, kendini ve başkalarını suçlama, disiplinsizlik, odaklanamama,kendini kısıtlanmış hissetme, bağımlılıklar geliştirme,birine veya bir şeylere yapışıp kalma, özgüvensizlik,içine kapanma.

SAĞLIĞI İÇİN:

Empati kurmalı,anlayışlı olmalıyız, özgürlüğü dışarıda değil içimizde bulmalıyız, kendimizin ve başkalarının yeteneklerini keşfedip takdir etmeliyiz, bol su içmeli, bulduğumuz her fırsatta hareket etmeli ,yüzmeli ,egzersizin keyfini yaşamalıyız.

SOLAR PLEKSUS (Mide Çakrası)

TIKAYAN KİRLİLİKLER:

Stres,korku,haset, zihni gereksiz şeylerle doldurma, kuruntu, inat, içten pazarlık, her şeyi kendine yontma arzusu,kendini dışlanmış hissetme, kinlenme, her eylem için başkalarının onayına ihtiyaç duyma.

SAĞLIĞI İÇİN:

En olumsuz duygunun korku olduğunu anlamalı ve ona teslim olmamalıyız. Başkalarına hükmetme yerine onlarla birlikte hareket etmeliyiz. Kontrol edebileceğimiz tek varlığın kendimiz olduğunu, biz değişirsek evrenin de değişeceğini unutmamalıyız. Herşeyin göründüğü gibi olmadığını fark etmeli, büyük tablonun tamamını algılamaya çalışmalıyız. Anı yaşamalı, şimdinin gücüne inanmalıyız .Yani;-gelecek için endişelenmemeli-geçmişe takılı kalmamalı-yapmamız gerekeni ertelemeden, şimdi hemen yapmalıyız. Aldığımız her sağlıklı nefes için şükretmeli, Yaradana tevekkül etmeyi bilmeliyiz

KALP ÇAKRASI

TIKAYAN KİRLİLİKLER:

Korku, ihtiras, nefret. Başkalarının takdirini kazanmak için verme. Olumsuza odaklanma, dışlanma korkusu. Sevgi ve şefkate açık olmama. Karşılıksız verememe, değersizlik duygusu

SAĞLIĞI İÇİN:

Kendimizin ve başkalarının içindeki özü fark etmeli, koşulsuz sevmeliyiz. Karşılıksız vermeli ,aynı şekilde almaya da kendimizi açabilmeliyiz. Teslimiyetin pasif bir eylem olmadığını, içinde büyük enerji olduğunu idrak etmeliyiz. Sadece zihinden geçenleri değil, kalpten geçenleri de dikkate almalıyız. Yapamayacaklarımızı saptamalı, olacakları ”Yüksek Bilince ” havale edebilmeliyiz

BOĞAZ ÇAKRASI

KİRLETEN ETKENLER:

Aşırı duygusallık ile duyarlılık arasındaki nüansı algılayamama. Kendini ve başkalarını kolayca incitebilme,incinmeye açık olma. Derin bir şekilde kendinden kuşku duyma, yapabilirimle yapamam arasında takla atma. Empati (başkalarını anlama) ile sempati (başkalarına katılma) arasındaki dengeyi yitirme. Dürüstçe duygularını ifade edebilmek yerine, sızlanma, hoşnut olmama. Başkalarının fikir ve kanılarından aşırı etkilenme.

SAĞLIĞI İÇİN:

Dürüstçe, çarpıtmadan, saklamadan duygularımızı ifade edebilmeliyiz. Sadece kendimizden söz edip sürekli ”ben” demek yerine ,iyi bir dinleyici de olmalıyız. Başkalarının fikirlerini dinlemeli, kendimizinkilere de itimat etmeliyiz. İnsanların özelliklerinin farklılıklar olarak algılıyabilmeli kendi farkımızın da hakkını vermeliyiz.

ALIN ÇAKRASI (3. Göz)

KİRLETEN ETKENLER:

Sadece beş duyu organı ile algılananları doğru kabul etme. Dağınık, dalgın, bezgin hissetme. Ruhsal olguları reddedip, hurafeleri doğru kabul etme. Akıl karışıklığına izin verip, sezgileri yok sayma. Ruhsal deneyimleri görmezden gelip, madde dünyasını tek doğru kabul etme.

SAĞLIĞI İÇİN:

Sezgi ve bilginin farklı kaynaklardan gelebileceğini farketmeliyiz. Zihnin yıllarca edinemediği bilgiye sezgilerin anında ulaştığını idrak etmeliyiz. Doğrudan bize bahşedilmiş olan BİLİŞİ MEMNUNİYETLE İÇİMİZE SİNDİRMELİYİZ. Değişmeyen tek gerçekliğin değişim olduğunu anlamalıyız. Olumsuz gibi görünenlerin hayrımıza olabileceğini görmeliyiz. Ruhsal olarak uyanırken başkalarının da uyanmalarına katkı verebilmeliyiz. Yüksek ideallerimizi var olan gerçeklikle uzlaştırmalı,yaşamın bir mucize olduğunu idrak etmeliyiz.

TAÇ ÇAKRA

KİRLETEN ETKENLER:

Kendi gücünü başkalarına teslim etme. Kendini bütünden ayrı, yalnız, amaçsız hissetme. Her şeyin kendisine karşı olduğu duygusu ihanete uğramış hissetme. Yanlış anlaşılma korkusu, hayal kırıklığı. Evrensel yasalara ters düşme ve sonuçlarına katlanamama. Maddi dünyaya yapışıp kalma, esneksizlik, fanatiklik.

SAĞLIĞI İÇİN:

Kendimizin yapan değil, Olan olduğunu idrak edebiliriz. Kendimizi, Yaradan’ın iş gören elleri olarak takdir edebiliriz. İçimizdeki Yüksek Bilgeliğe uyanabiliriz. Gerçek şifanın kendimiz dahil her şeyi ve herkesi bağışladığımız zaman gerçekleşeceğini anlayabiliriz. Yaradan’ın bizi asla yargılamadığını, bize hayatlarımız aracılığı ile öğrenme fırsatları bahşettiğini anlayabiliriz. Özü sözü bir, bütünlük içinde, kendimiz örnek olarak kitleleri sürükleyebilme yeteneğimize sahip çıkabiliriz.

Alıntıdır