Genel

Kaz Dağlarının Sarı Kız Efsanesi

Efsaneler bizlere hakikat bilgisini sırlayarak verir. Sarı Kızın hikayesi de böyle bir sırrı saklıyor… Bilene ayan beyan ortadadır bilmeyene hala sırrı muamma görünür.

Sırların Esrarı

Kadim Halklar hakikati bizlere anlatmak için her zaman sembol dilini kullanmıştır. Çünkü dil ve kültür zamanla değişse bile sembolik işaretler her zaman baki kalır.

Bazen mitolojik halk hikayeleriyle bazen de efsanelerle bazen de sembolik resimlerle hakikat bilgilerini geçmişten günümüze aktarmışlardır. Ana Tanrıça sembolleri de bütün kültürlerde üç aşağı beş yukarı benzerdir.

Örneğin kaz dağlarındaki “sarı kız” sembolizmini ele alacak olursak… Sarı kızın elindeki vazo ruhun sembolüdür. Zira ezoterizmde ruh kaptan kaba dolan bir ışıktır. Kaz dağlarında Sarı kız ermiş olarak bilinir. Vazo sembolü de sarı kızın ruhunu bedenine giydiğini gösteriyor. İki cihanı birlemiştir. Dünyayı ve yıldızları… O artık ışığını almış ve aydınlanmıştır. Yani Hak yoluna girmiştir.

Sarı Kız’ın yanındaki 3 kaz ise suda başlayan kozmik yumurtanın simgesidir. Böylece yaratım sürecine dahil olmuş bir ana tanrıça ile karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Hak’kın yolunda ister yağmur yağdırır ister bağ bahçe yaratır. Yaşam suda başladığı için kaz veya ördek sembolizmi kozmostaki yaratım sürecini bize işaret ediyor. Doğum, yaşam, ölüm.. Ana, baba, oğul… 3’lü triskele… Üçlü sarmal… 3’lü teslis gibi…

Burcu Yeryüzü

#sarıkız #kazdağları #anatanrıça #kadimbilgelik #yol #ezoterizm