Genel

Aşık Daimi: Ölmez Bir Ananın Oldum Bebeği Aldı Dizlerine Oturdu Beni

Aşık Daimi

Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler

Aldı Benliğimi Bitirdi Beni

Damla İdim Bir Irmağa Karıştım

Denizden Denize Götürdü Beni

Nice Kabdan Kaba Boşaldım Doldum

Karıştım Denize Deniz Ben Oldum

Damlanın İçinde Evreni Buldum

Yine Benden Bana Getirdi Beni

Buhar Oldum Yağdım Yağmurlarınan

Karıştım Toprağa Çamurlarınan

Piştim Fırınlarda Hamurlarınan

Üstadım Sofraya Yatırdı Beni

Çiğnediler Dişler İle Ezildim

Vücut Eleğinden Geçtim Süzüldüm

Çaldı Kalem Bir Deftere Yazıldım

İrfan Mektebine Yetirdi Beni

Daimi’yim Ermişlerin Ereği

Böyle İdi Tabiatın Gereği

Ölmez Bir Ananın Oldum Bebeği

Aldı Dizlerine Oturdu Beni

🌀

“Yeryüzü üzerindeki her şeye saygılı ol. İster insan ister bitki olsun. Doğa bizim için değildir, o bizim parçamızdır. Onlar senin dünyasal ailenin parçalarıdır.”

Kızılderili Öğüdü