Şamanların Büyüden Korunmak İçin Uyguladığı Etkili Yöntemler

Söz büyüdür..!

İnsan, sözü kullanma yetisine sahip büyücüdür. Pek çok insan sözün gücünü yanlış ya da bilinçsiz şekilde kullanarak sürekli “kara büyü” yaptıklarından bile habersizdir..!

Don Miguel Ruiz

Şamanların Büyüden Korunmak İçin Yaptığı Etkili Yöntemler

Şamanların büyüden, nazardan, negatif enerjiden korunmak için uyguladığı birçok yol ve yöntem bulunuyor…

İşte en etkili yöntemlerin bazılarına örnekler:

Alazlama: Bir demiri kızdırıp veya çaputu yakıp, vücuda değdirmeden, enerji beden üstünde gezdirerek nazarı, kötü ruhları, negatif enerjiyi kovarlar. Bu tekniği evde mum ile de yapabilirsiniz.

Nefes çalışması: Yaşam enerjisi güçlü şifacılar nefesinden üfleme yaparak kişiyi negatif enerjiden koruyabilir.

Elle çalışma: Ellerinden akıttıkları enerjiyle kişinin aurasını temizlerler. Özellikle sırta dokunarak nazarı, kötü ruhları kovarlar.

Gözle, davulla, ışıkla, şifalı bitkilerle, kurşun dökmeyle, tütsüyle ve rehber ruhlarla tedavi de yine en çok bilinen yöntemlerdendir.

Büyü, Nazar, Negatif enerji denilen faktörler temelde enerji bedenlere yapılan şeyler olduğu için bu konuda korunma yapmak isteyenler çakra ve aura güçlendirme konularına bakabilir. Aurayı korumak için, birçok teknik, yol yöntem bulunuyor. Hangisi sizi çağırıyorsa şifanız oradadır.

Reiki, Teta gibi bir şifa tekniğine uyumlanarak bu konuda daha güçlü koruma sağlayabilirsiniz.

Büyünün Kökeni

“Amanın büyü mü o da nesi” diyorsanız gelin birlikte kelimenin kökenine doğru bir yolculuk yapalım… Çok şaşıracağınızı şimdiden söylemeliyim.

Nişanyan Sözlükten büyü kelimesinin kökeni:

ETü: Orhun Yazıtları, 735

bögü kaġan: hükümdar adı

ETü: Kaşgarî, Divan-i Lugati’t-Türk, 1073

bögü/bügü: al-ˁālim wa’l-ḥakīm wa’l-ˁāḳil

ETü: Kutadgu Bilig, 1069

ḥakīmlerke ḥikmat asıġ bolmadı / bügülerke bilgi elig tutmadı [bilgelere bilgelik fayda etmedi, alimlere bilgi yardım etmedi]

TTü: Meninski, Thesaurus, 1680

bögi,bögü: caḏulık, sıhr, sıhırbāzlık (…) bögici,bögüci: Fascinator, magus.

ETü bögü/bügü alim, hekim, bilgin << ETü *bilgü < ETü bil

Not: Esasen “bilgin” anlamına gelen sözcük TTü alanında “esoterik bilgi” anlamını kazanmıştır.

Ses evrimi *bilgü > *biwgü > bügü şeklinde olmalıdır. • Karş. Facādū “bilgin” > “esoterik bilgi sahibi” > “kötü güçleri olan kişi, cadı”.

Benzer sözcükler: büyücü, büyülemek, büyülenmek, büyüleyici

Bögü, Büyü, Bilgin, Alim, Hekim

Görüldüğü üzere vakti zamanında büyü veya büyücü denilen kişilere bilgin, alim ve hekim deniliyormuş.

Zamanla anlamı değişmiş ve negatif anlam yüklenmiştir.

Geçmişteki bilge kişiler bu alemi ve öte alemi yani iki cihanı çok iyi bilirlerdi. Görünen ve görünmeyen alemleri…

Bu iki yol, eski kadim zamanlarda bir bütündü. Ancak Doğanın yolu sürülmez olunca bu bilgelik unutulmuş ve bugün mânâlarını yitirmiştir.

Bugün büyü denildiğinde aklımıza İslamik hocalar, büyücüler gelirken… Sihir dendiğinde çocukların ilgi alanına girmiş ve eğlenceli gösterilere indirgenmiş sihirbazlık mesleği geliyor…

Sanayi devrimiyle birlikte Modern toplum geliştikçe şehrin içinde doğadan, kendimizden, kültürümüzden uzak bir yaşam şekli ortaya çıkmıştır.

Doğa Ana, Doğa ve hayvan ruhları, şifalı bitkiler hayatımızdan bir bir çıkmıştır. En acıklı yanı ise insanlar kendi ruhu olduğundan bile bir haber olmuştur.

Hal böyle olunca da bilgelik düşmüş ehil olmayanların eline…

Allahtan geçmişin bilgeliğini sırlayarak günümüze kadar ulaştıran geleneksel ananevi yöntemler var. Halklar çalışan etkili bütün yöntemleri saklamış ve uygulamıştır. Bizler de onların ışıklı yolunu araştırıp bulup yolu sürmeye çalışıyoruz.

Bugün şaman denilen kişi de zaten geçmişten günümüze büyücü, bilge kişi, doktor, şifacı, ruhsal şifacı, ruh doktoru, kam ana, medicine man, görücü, otaman, otacı, lokman hekim olarak mesleğini halkın içinde yürütmüş kişilerdir. Hepsi de geleneksel iyileştirme teknikleriyle birlikte varlığını sürdürmüşlerdir. Hastaneler olmadan önce insanları iyileştirmişlerdir.

Son olarak, Şamanların yaptığı tekniklerin çoğu bugün bilimsel olarak da araştırılıyor. Aklıma ilk elden “şaman fiziği: 9 hipotez” yazısı geliyor.

Eğer bu konuda daha fazla kaynak taramak isterseniz internetten araştırma yapabilir, çıkan kitaplara ve makalelere bakabilirsiniz.

Yeryüzünün ve insan türünün şifalanması dileğiyle…

Sevgi ve ışık ile…

Burcu Yeryüzü