Genel

Cihan var olmadan kadim ezelden, Hak ile birlikte olan varım ben

Cihan var olmadan kadim ezelden

Hak ile birlikte olan varım ben

Gönül nasip aldım ahı güzelden

Canandan o canana dolan yarım ben

Devreyledim çok kez geldim cihana

Ateş hava toprak su oldum harab

Nice cisme girdim döndüm membana

Güneşte balkıyıp yanan narım ben

Gâh nebat oldum bahçeni bağdım Gâhi bulut oldum göklere ağdım Gâhı yağmur olup yerlere yağdım Yaza güneş, kışa yağan karım ben

Aşık benim Maşuk benim

Aşk benim Gönül benim

Sevgi benim Meşk benim

Hakkı mihman eden gizli köşk benim

Güle bülbül bülbüllere zarım ben

Canlı benim cansız benim

Alem benim Sen bensin

Ben seni Hakkı alem benim

Alem adem, adem alem,

Adem benim

Her nesneye yoldaş gizli varım ben

Vefa-i’yim Ademim şimdi bu demde

Gerçi ol hak bizim

Hak biz de hem de

Kırkların kurduğu ayin-i cem de Meydanı Merdanı Şaha darım ben

Deyişi dinlemek isteyenler:https://m.youtube.com/watch?v=04kcgqozH_c