Genel

Aum ve Om Sesinin Enerji Gücü

Aum Sanskritçe bir seslem ve de kelimedir. Aum olarak yazılır, Om olarak okunur.

Bir Sanskritçe kelimenin veya seslemin özel bir anlam ve önemi, ve yaratıcı bir gücü olur.

AUM, tüm seslerin anasıdır.

Yukarıdaki resim Aum sesinin Sanskritçe’deki sembolüdür. Sembolün her kıvrımının, her çizgisinin bir anlamı ve yeri vardır. Bu başlı başına bir seminer konusudur.

Simge olarak açıklaması;

-Üç tane eğri, bir tane yarım çember ve bir noktadan oluşur.

Altta yer alan eğri uyanma durumunu,

Üstte yer alan eğri derin uykuyu,

Sağdaki eğri ise uyku ile uyanıklık arasında yer alan rüya durumunu simgeler.

Yukarıya açık olan yarım çember, yanılsama anlamına gelen Maya’dır, nokta ise mutlak gerçeklik.

Böylece fiziksel dünya ile ruhsal dünya arasında bir çizgidir Maya.

A yaratıcı Brahma’yı;

U koruyucu Vishnu’yu;

M ise yokedici Shiva’yı simgeler.

A bedenin kök bölgesi, U karın bölgesi ve M de kaş merkezi, yani üçüncü gözdür.

Bu sembolün manasını bildikten sonra yapacağınız çalışmalar çok daha etkili olacaktır. Örneğin enerjiyi çekmek için bu sembolü evinizde bulundurabilirsiniz. Veya kolyesini takarak enerjisini çağırabilirsiniz. Meditasyonlarınızda veya günlük otururken bile bu sesi ağzınızdan titreşimli olarak söyleyebilirsiniz.

Neyi düşünürseniz onu hayatınıza çağırabilirsiniz. Düşünceniz sizsiniz.

Sevgiler…