Genel

Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun

Daha senden gayrı aşık mı yoktur

Nedir bu telâşın vay deli gönül

Hele düşün devr-i adem’den beri

Neler gelmiş geçmiş say deli gönül

Şu fâni dünyada umudunu üz

İnanmazsan var kitab’a yüz ve yüz

Evin mezaristan malın bir top bez

Daha duymadınsa duy deli gönül

Günde bir yol duman çöker serime

Elim ermez gidem kisb-i kârıma

Kendi bildiğine doğrudur deme

Var iki kâmile uy deli gönül

Gördüm iki kişi mezar eşiyor

Gam gasavet gelmiş boydan aşıyor

Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor

İşte gel bu rüyayı yor deli gönül

Mevlâm kanat vermiş uçamıyorsun

Bu nefsin elinden kaçamıyorsun

Ruhsati, dünyadan geçemiyorsun

Torpaklar başına vay deli gönül

Ruhsati

Nefesi dinlemek isteyenler: https://m.youtube.com/watch?v=tBUJYzfvF50