Genel

Şamanik Yolculuk: Kam Davulu İle Çakra Açmak

Vücudumuzun enerji merkezleri olan çakralar, bütün kadim kültürlerde bilinmektedir.

Şaman davulu ile yaptığımız “Şamanik Yolculuk” özünde ışık bedenimiz üzerinde çalışır. Davulun yaydığı titreşim, frekanslar ruhsal enerjilerle karışır çakralarımızın şifalanmasını, açılmasını sağlar.

Şamanik yolculuk sırasında görülen görüler, vizyonlar da çakraların ve auraların aktifleşmesiyle bize yansır. Özellikle alın çakramız, üçüncü gözümüz bu noktada çok aktifleşir. Şamanik Yolculuk sırasında ruhumuz, yüksek benliğimiz, atalarımız, rehberlerimiz, Doğa Ana, doğanın yeşil ruhları ve göğün ışıklı ruhları bizlerle iletişim kurabilirler. Hayat yolumuzda bizlere yardımcı mesajlar iletebilirler. Örneğin ilk Kam davulumla yolculuğu bir ocaklı ablamızla yapmıştık. Yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Yaptığı yolculukta önce köyüne ailesinin yanına gitmişti, ardından da Hacı Bektaş’a gidip niyaz almıştı. Döndüğünde bana da Hacı Bektaş’tan selam getirmişti. Bu çalışmada ikimiz de mesajlarımızı almış ve hayat yolumuza katmıştık.

Şaman kökenli olup ailenizde davula rastlamış olabilirsiniz veya rastlamayanlarınız da olabilir. Ben Kam ve Ocaklı bir aileden geliyorum. Annemin soyadı Kam, yani şaman demek. Ancak çocukluğumda davul ritmiyle yapılan bir tedaviye rastlamamıştım. Daha çok sağaltım ve insan bedeninin iyileştirici geleneklerine yönelmişler. Niyetle-enerjiyle çalışma, yıldızname, dua kapısı, elle tedavi, kurşun dökme, alazlama, bitkilerle, ziyaretlerle ve doğa ruhlarıyla tedavi yöntemleri gibi… Kültür kendi içinde burada sayamayacağım kadar çeşitli uzmanlaşma alanları oluşturmuştur.

Fakat sonradan yaptığım araştırmalarda Anadolu Alevilerinde davulun çok sık kullanıldığını gördüm.

Şamanik Yolculuk Tekniği: Davul ve Tıbbi Bitkiler

Bugün popüler kültür sebebiyle Şamanizm denince akla genelde davul ve tıbbi bitkiler geliyor. Psikoaktif bitkileri daha çok tropik iklimde yaşayan şamanlar kullanıyor. Bitkiler çok cazip geldiği için birçok kişi denemek istiyor. Ancak ben çok tasvip etmiyorum. Bu tür çalışmaların bitkinin kendisi tarafından seçilen bir şaman eşliğinde yapılması gerekiyor. Aksi halde anlamının olmadığını biliyorum.

Davul tekniği bizlere daha yakın. Hem Anadolu’da hem de Orta Asya’daki kültürlerinde bolca kullanılıyor. Örneğin aşağıdaki fotoğraf Sivaslı bir Türkmen Alevisi olan Elif Anaya ait… Davuldaki desenler Orta Asya kökenli ve şamanın 3’lü dünyasını işaret ediyor. Bu fotoğrafı çok seviyorum çünkü Anadolu topraklarındaki şamanik şifa tekniklerinin hala canlı olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Yani bizler yeni bir kimlik peşinde değiliz. Zaten kendi kimliğimizi yaşıyoruz. Bunu da not düşmek istedim.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı img_1889.jpg

Şamanik yolculuğun çakralar arasındaki ilişkisini daha iyi anlamak için Prof. Dr. Fuzuli Bayat’ın “Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı” kitabından güzel bir bölüm paylaşıyorum. Okuduğumda çok sevinmişti. Sizinle de paylaşmak istedim. Erenlerimizin dediği gibi ne ararsanız kendinizde arayın. Gelin birlikte vücudumuzun evini seyran eyleyelim.

Keyifli okumalar…

ŞAMANLARDA ÇAKRA İSİMLERİ

“Daire, kozmosun simgesi olup felsefe anlamda ölümsüzlüğe, yeniden doğuşuna işarettir. Kamlığın yapılmasında önemli rol oynayan davulun bütün hallerde 8 ritim üzerinde kurulduğunu görmek mümkündür. Bu ise insa­nın yılandan kaplana kadar olan 8 çokırına (çakra) uygun gelmektedir.”

Kartal ve karga dışında insanın hayvanlarla simgeleştirilmiş 8 enerji kaynağı:

1. Çakra: Yılan ritmi

2. Çakra: Geyik ritmi

3. Çakra: Kaplumbağa ritmi

4. Çakra: Boğa ritmi

5. Çakra: Balıkçıl kuşu ritmi

6. Çakra: Örümcek ritmi

7. Çakra: Ayı ritmi

8. Çakra: Kaplan ritmi

Davulun ritmi aşağıdan yukarıya doğru değişen bir tempo ile de­vam eder. O. Dikson’un kitabından yararlanmak suretiyle bu ritimleri aşağıdaki gibi sistemleştirmek mümkündür:

1-Yılan ritmi, davula vurulan üç yavaş vuruştur ki, kararlılık elde etmek ve yeni bir şeye nail olmak ve dış resurslardan faydalanmakla iç gücü toparla­maktır.

2- Geyik ritmi, iki yavaş iki hızlı vuruş ile yapılır. Bu ritim uğurla hamile kadınların doğurması, varlıkların paylaşılması, tecrit etmedir.

3- Kaplumbağa ritmi, bir vuruş, iki hızlı vuruş, bir vuruştan ibarettir. Bu ba­rışıklığı, uyumu sağlamak, yeni bir üretim için temel oluşturmaktır.

4- Boğa ritmi, bir vuruş ve dört hızlı vuruştan oluşur. Bu düşmanları püskürtme, maddi kalkınma ve fiziki gücün bir araya yığılmasıdır.

5- Balıkçıl kuşu ritmi, iki hızlı, iki de yavaş vuruştan ibarettir. Bu amaca ulaşma yolunda karşılaşılan engelleri aşmak, sevgiye yardım etmektir.

6- Örümcek ritmi, iki hızlı, bir normal ve yine iki hızlı vuruştan ibarettir. Bu manevi cihetten karşı koyabilmedir, tartışmalı durumlarda yenebilmektir, üreticilik gücünü doyuncaya kadar kullanmak, negatif enerjiden temizlen­mektir.

7- Ayı ritmi, dört hızlı ve artı bir vuruştan oluşur. Bu elde edilen mevkii ko­rumak, kendi ile diğerleri arasında olan engelleri kaldırmak, içine gömülmek­tir.

8- Kaplan ritmi ise, sadece altı hızlı vuruştan ibarettir. Bu güç, kuvvet el­de etmektir, fedakarlıktır, kendini gösterebilmek imkanıdır, başkalarını iyileş­tirmede ve eğitmede topladığı enerjisini harcamaktır.

Şamanik Şifa

“Şamanın kamlık sürecinde seyirci üzerinde yaptığı veya uyguladığı halusinojen durumu davulun ritmik sesi ile yapılır. Davul, Şamanın ruhunu göçür­mesinde ve başka bir boyuta ulaştırmasında en önemli vasıtadır. Nitekim oyun da davulun yardımı ile gerçekleşir. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki da­vulun bir saat çalınması sıradan insanları da ruhlarla bağ kurarmış gibi bir halusinojen durumuna getirir. Mesela Salish Kızılderilileri arasında Wolfgang G. Jilek adlı bir bilim adamının yaptığı son araştırmaya göre ritmik Şaman davulu, EEG teta titreşim dalgalarında bir davul titreşimi üretmektedir (4-7 dö­nüm/saniye), bu da rüyalar, hipnotik imgeler ve transla birleşen beyin dalga­larına eşdeğerdir.

Teta dalgalarının yaratıcı düşüncenin göstergesi olması da davulun önemini bir kez daha artırmış olur. Burada şunu da belirtmek gere­kir ki, çağdaş Altaylı Şamanlardan bir kısmının tedavi kamlığını davulsuz yapmaları Şamanın yavaş yavaş *medecinman’e dönüştüğünün bir kanıtıdır. (*Otacı,şifacı gibi çevirebiliriz)

Halusinojen durumu hızlandırmak için Şamanlar yardımcı yollara da baş vururlar: alkollü içki almak, sık sık tütün içmek, bazı halusinojen içerikli ağaçların yakılıp dumanları içe çekilmesi, kutsal bilinen bitkilerin veya man­tarların yenilmesi vs. N. Drury’ye göre Kutsal bitkilerin, Tanrı ve ruhlarla ilişki kurmak ve onun ötesinde yer alan daha büyük bir gerçeğe ulaşmak için gökyüzüne giden kapıları araladığına inanılır.”

“Ancak kamlığın esas unsuru olan davul ve tokmakla oluşan ritim felsefesi Şamanın esrimesinde önemli bir yer tutar.”

“Bütün vuruşlar davulun aşağı kısmından soldan sağa doğru başlar, yukarı kısmına doğru yükseler. Genelde Şamanlar, kamlığa yavaş vuruşla başlarlar. Bu ise ekstaz haline geçmek için hazırlıktır. Ayrıca her ritmin ve Şaman oyu­nunun belli başlı görevi vardır. O bakımdan esrime durumuna geçmek için Şaman, güneyden kuzeye doğru hareket istikametinde ve kaplumbağa ritmi ile başlar. Yukarıdaki bölümde bu hususta bilgi verildiğinden burada tekrara girmeğe ihtiyaç yoktur.

Şaman oyununda ve trans haline geçişte bir önemli teknik araç da aşağı yukarı bir arşın çapında olan davulun başın üzerinde veya yüzde, çok az hallerde göğse yakın tutulmasıdır. Davul vuruşları baş üzerinde güçlü titreşim oluşturur. Bu ise Şamanı ha­lusinojen durumuna getirir. Türk Şamanları davulun yavaştan başlayıp hızla­nan ritmi ile kendi ruhlarını yukarı ve aşağı dünyalara göçürürler.”