Kızılderililerin Kehaneti Gerçekleşiyor

Hopi Kehaneti

Hopi kızılderilileri hayvanların ve ağaçların yok olmaya başladığı, insanların nefreti sevgi yerine seçtikleri bir dönemden bahsederler. Bu dönemde hayvanları ve doğayı seven “Gökkuşağı savaşçıları” isimli bir neslin yükselişini kurtuluş olarak görürler.

“Gelecekte hayvanlar kaybolmaya başlayacak. İnsanlar artık kurt, ayı ya da kartal göremeyecek ve dev ağaçlar da ortadan yok olacak. İnsanlar birbirleriyle savaşacak ve diğerlerini sevmeyecekler. Gökyüzündeki güzel Gökkuşağı solmaya başlayacak ve insanlar artık daha fazla Gökkuşağı’nı göremeyecek.

İşte bu süreçte yeni çocuklar gelecek…Ve bu çocuklar hayvanları sevecek ve hayvanları geri getirecekler. Onlar ağaçları sevecekler ve dev ağaçları geri getirecekler. Ve bu çocuklar insanları sevecekler ve birbirlerini sevmeleri, birlikte huzurla yaşamaları için yardım edecekler. Bu çocuklar gökkuşağını sevecek ve gökyüzünde güzel gökkuşağını geri getirecekler. İşte bu sebeple onlara gökkuşağı savaşçıları denecek.”

Lakota Kehaneti

Sizinle bir kehaneti paylaşmak istiyorum. 1800’lerde Lakota Şefi Çılgın At tarafından edilen bu kehanetin artık zamanının geldiğine inanılıyor. Kehanetin başı şöyle:

Kızılderili ulusu, acı çekmenin ötesinde bir acıya maruz kaldıktan sonra yeniden yükselecek ve hasta dünyaya bir kutsama, şifa, koruma getirecek. Dünyadaki tüm renklerden insan oğullarının Kutsal Hayat Ağacı altında birleşerek, dünyanın yeniden tek bir çember olacağı zamana dek 7 nesil görüyorum. Dünyanın her bir yanından tek bir amaç için birleşen bu kişiler Gökkuşağı Ulusu olarak adlandırılıyor ve Dünya Toplanışı gibi bir isimle, her ulustan insanı, dünyayı, kaynakları ve barışı korumaya çağırıyorlar.

Gökkuşağı Çocukları

Kızılderililerin işaret ettiği gökkuşağı çocukları bizden başkası değil. Doğa Ana’nın çocukları uyanıyor. Şu anda Dünya’da kainatın dört bir yanından gelen birçok görevli ruh bulunuyor. Onlar ışığın, sevginin ve doğanın yolunda bu kehaneti gerçekleştirmek için yeryüzüne geldiler.

Bizler ışık tohumları olarak yeryüzüne ışığı ekmeye ve bahçeyi yeşertmeye geldik. Doğa Ana’nın tüm türleriyle birlikte barış içinde yaşamanın yolunu hep birlikte açacağız.

Işık ile…