Genel

Gökkuşağı Savaşçıları: Hopi’lerin Kehaneti Gerçekleşiyor

Hopi kızılderilileri hayvanların ve ağaçların yok olmaya başladığı, insanların nefreti sevgi yerine seçtikleri bir dönemden bahsederler.

Bu dönemde hayvanları ve doğayı seven “Gökkuşağı savaşçıları” isimli bir neslin yükselişini kurtuluş olarak görürler.

“Gelecekte hayvanlar kaybolmaya başlayacak. İnsanlar artık kurt, ayı ya da kartal göremeyecek ve dev ağaçlar da ortadan yok olacak. İnsanlar birbirleriyle savaşacak ve diğerlerini sevmeyecekler. Gökyüzündeki güzel Gökkuşağı solmaya başlayacak ve insanlar artık daha fazla Gökkuşağı’nı göremeyecek.”

İşte bu süreçte yeni çocuklar gelecek…

“Ve bu çocuklar hayvanları sevecek ve hayvanları geri getirecekler. Onlar ağaçları sevecekler ve dev ağaçları geri getirecekler. Ve bu çocuklar insanları sevecekler ve birbirlerini sevmeleri, birlikte huzurla yaşamaları için yardım edecekler. Bu çocuklar gökkuşağını sevecek ve gökyüzünde güzel gökkuşağını geri getirecekler. İşte bu sebeple onlara gökkuşağı savaşçıları denecek.

Alıntı

Hopi’lerin, yabanıl toplumların işaret ettiği gökkuşağı çocukları bizden başkası değil. Şu anda yeryüzünde ışığın, enerjinin, sevginin, gökkuşağının ve doğanın yolunda bu kehaneti gerçekleştirmek için birçok görevli ruh bulunuyor.

Özümüze inerek Doğa Ana’nın tüm çocuklarıyla barış içinde yaşamanın yolunu hep birlikte açacağız.

Bizler ışık tohumları olarak, yeryüzüne ışığı ekmeye ve yaşam çiçeğini yeşertmeye geldik.

Sevgiyle,

Burcu Yeryüzü