Genel

Yerin ve Göğün Motifi

Merhaba🙏🌿😇🔶

Andolunun en eski sembolüdür bu sembol. Hatta her kültürde görebilirsiniz bu motifi. Çünkü kendimizle ilgili en önemli bir gerçeğe işaret ediyor.

Üst ve Alt üçgen iç içe geçmiştir. Kök ve Gök birleşmiştir. Manası yerden ve gökten enerjiyi tam çekiyoruz.

Bu sebolü görenler Alfa ve omega çakralarınız aktifleşiyor.

Bu sembol öteden beri erenlerin, insan-ı kamillerin, ışık işçilerinin yükseliş enerjilerine açılan kişilerin sembolüdür. Rüyasında, vizyonunda, sokakta sağda solda bu motife, sembole çok rastlıyorsanız evrenin size mesajı çok açık😊🔑🌳

Evren sizi yaşam ağacınızı canlandırmaya çağırıyor. Kök çakranızla yeryüzüne üst çakralarınızla gökyüzüne bağlanıp enerjiyi çekmenizi işaret ediyor. Bu sembolün bugüne kadar her türlü kilim, halı, el oyası, motif, kıyafet ve süs eşyalarında görülmesinin sebebi bu gerçeğin unutturulmaması içindir.

Yeryüzü anamızı ve gökyüzü babamızı unutturmadan özümüzü işaret ediyorlar. “Yalan dünyadan geç, özüne var” denilmek isteniyor. Çünkü enerjiyi insanlık denizinden değil evrensel enerjiden çekmemiz gerekiyor. İç huzura, özünüze bu sayede ulaşabilirsiniz.🙏💚

Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki yazıma da bakabilirsiniz:

Fizik Bedenimizin Dışındaki Çakralar: Alfa ve Omega Çakraları

Sevgiyle,

Burcu Yeryüzü