Yıldız Çocukları Kimdir?

“Yıldız çocuklar” (starborn) tanımı, ruhsal insanların yuvalarının yıldızlar olduğuna inanan Kızılderililer tarafından kullanılırmış.

Şimdilerde, 5 ve üzeri boyutlardan gelen insanlar için kullanıyoruz.

Yakın zamana kadar insan enerji bedeninde sadece 7 çakra var iken, yeni gelenlerde (5 ve ara dereceler) 9 çakra, son kuşakta ise 12 çakra bulunuyor.

Kızılderili şamanlarıyla birlikte çalışan Rosalyn Bruyere, kızılderililerin eski resimlerinde yalnızca 5 çakraya sahip insan figürlerinin fotoğraflarını aktarmıştı kitaplarında. Demek ki, enerji bedenlerimiz için de bir evrimleşme sözkonusu.

5. boyut ve üzeri Yıldız Çocukların bazıları, geldikleri yerleri çok net hatırlayıp anlatabilirler. Çoğu da, bu dünyaya insanlık bilincini yükseltmek için geldiklerini söylerler, zaten İndigo’lardan sonra gelen Kristaller ve özellikle şimdiki bebek- küçük çocuk yaştakilerin 12 çakraları var, muazzam bir bilinç yüksekliği ve ruhsal kapasitedir bu.

Bu konuyu en iyi araştırıp inceleyenlerden Brad Steiger, aşağıdaki listeyi, yıldız çocukların özelliklerini genel bir şekilde anlatabilmek için hazırlamış :

1. Gözleriyle çok yoğun bir iletişim kurabilirler,

2. Çekicidirler ve karizmaları vardır,

3. Elektromanyetik alanlara karşı duyarlıdırlar,

4. Kulakları keskindir,

5. Vücut ısıları normalden daha düşüktür,

6. Büyük çoğunluğunda fazladan bir omur bulunur, veya omurları normalden daha uzundur,

7. Çoğu küçük yaşta mistik şeyler deneyimlerler,

8. %65 ‘i kadın, %35 ‘i erkektir,

9. % 90’ı evrenle bir olmayı deneyimlemiştir.

Steiger, araştırma yaptığı Starborn çocuklarda istatistik bilgiler de topluyor :

* Kronik sinüzit – % 83 – % 94

* Omurgada fazladan bir omur – % 32 – % 34

* Değişik kan grubunda olanlar – % 28

* Normalden düşük vücut ısısı – % 88 – % 92

* Düşük tansiyon – % 70

* Işığa, sese veya kokulara karşı aşırı hassasiyet – % 97

* Şişen veya ağrı veren eklemler – % 85

* Sırt veya ensede ağrılar % 73 – % 93

* Yüksek nemden aşırı etkilenme – % 70 – % 84

* Duyguları ifade etmede zorlanma – % 75

* Misyonlarını uygulama konusunda aşırı şiddetli güdülenme – % 92

* % 74 vücut dışı deneyimler (astral seyahat gibi)

* % 57 aura görebilme yeteneği

* % 38 kanal olarak yazı yazabilme

* % 60 ruhsal varlıkları görebilme

* % 55 medyumluk yeteneği

* % 57 rüya veya başka kehanet yöntemleriyle geleceği görebilme

* % 50 ruhsal bir koruyucu veya koruyucu meleğin olduğuna inanma

* % 14 perileri görebilme ve onlarla konuşabilme

* % 90 Ruhsal bir varlıkla iletişim kurma

* % 42 vefat eden bir varlığı görme

* % 67 reenkarnasyonu bir gerçek olarak kabul edip, önceki yaşamları hatırlama

* % 37 hayati ciddiyeti olan bir hastalığı atlatma

* % 46 başka gezegenlerde hayat olduğuna inanma

* % 95 sonsuz bir ruha veya Tanrıya inanma

Kaynak: Mavi Ada

Yıldız Çocukları Nereden gelirler, Görevleri Nedir?

Yıldız Çocukları, başka bir dünyadan gelmiş olabileceklerini öğrendiklerinde heyecan ve özlem duyan kimselerdir. Genelde insanların durumu olan yalnızlık ve ayrılık hislerini paylaşırlar, ama aynı zamanda bu gezegende yabancı olma hissini taşırlar. Bizim toplumumuzun davranış ve motiflerini kafa karıştırıcı ve mantıksız bulurlar. Yıldız Çocukları genelde politika, ekonomi, sağlık gibi toplum kurumlarıyla ilgili olmaktan hoşlanmazlar. Küçük yaşta bile, bu tür kurumların kötü ve gizli yönlerini büyük bir kesinlikle keşfetmek konusunda yeteneklidirler.

Tanım: “Yıldız Çocukları”, binyılın başlangıcında Altın Çağı dünyaya getirmek için, dünyaya ve insanlarına yardım etme görevini üstlenmiş, diğer bir gezegen, yıldız sistemi veya galaksiden gelen oldukça evrimleşmiş varlıkları ifade eder.

Yıldız Çocukları, dünya insanının enkarne olduğu koşullar gibi, aynı yetersizlik ve kimlikleri, orijinleri, amaçları hakkında tam bir unutkanlık durumuyla enkarne olurlar. Ama, onların genleri, hayatın önceden kararlaştırılmış bir noktasında onları “aktive” edecek bir “uyanış çağrısı” içerir. Uyanış yumuşak ve düzenli olabildiği gibi, çok dramatik ve ani de olabilir. Fakat her iki durumda da hafıza, değişen derecelerde geri kazanılır, bu da Yıldız Çocuğu’nun görevini bilinçli olarak ele almasını sağlar. Yüksek benlikleriyle bağlantıları da güçlendirilirerek iç bilişleriyle hareket etmelerine daha fazla olanak sağlanır.

Çoğu Yıldız Çocuğu, hızlı “spiritüel kilo atma” konusunda deneyimlidir. İnsanlar için üstesinden gelinmesi bir çok yaşam alan korkuları ve kısıtlayıcı davranışları birkaç yıl içerisinde üzerlerinden atabilirler. Değişik gezegenlerde benzer görevlerde bulunmuş olmak, onları bilinci yükseltmek için kullanılan prosedürler ve teknikler konusunda çok deneyimli yapmıştır.

Kaçınılmaz olarak, yıldız gemileri, galaksilerarası yolculuk, çeşitli psişik fenomenler ve diger galaksilerdeki bilinçli yaşam formları gibi kavramlar onlara doğal ve mantıklı gelir.

Yıldız Çocuklarının Görevi

Bizimki gibi yoğun bir boyutta görevleri çok zor olduğu için, Yıldız Çocukları bizim galaksimiz ve ötesinden dikkatle seçilirler. Çok az varlık kim olduklarını unutmak ve yüksek benlikleriyle bağlantılarını kaybetmek pahasına böyle bir göreve gönüllü olurdu.

Yıldız Çocukları dünya nüfusunun çok az bir kısmını oluşturmalarına rağmen, görevleri büyük ve çeşitlidir. Öncelikle, bu fiziksel hayatın içerisinden geçerek kim olduklarını hatırlamaya çalışmalıdırlar. Bağlantıyı kurabildiklerinde ise, yüksek benlikleriyle bağlantı kurmak ve odaklanmak, bağlantıda olmak, bütün olmak için bir transformasyon geçirmeye içsel bir itiliş duyarlar.

Bir kez kim olduklarının farkına vardıkları zaman, aydınlanmış dünya ruhlarına Işık’ı Dünya Ana’ya demirlemek için yardım edebilirler.

Onlar aynı zamanda daha yüksek boyutlardan bizim fiziksel dünyamıza yapılmakta olan Tanrısal Müdahalenin de bir parçasıdırlar. Bu gezegen maalesef Yaratıcı tarafından yapılan bu Tanrısal Müdahale olmadan yaşamaya devam edemez. Yıldız Çocukları aynı zamanda, gezegenimize yardım etmek için uyum içinde çalışan Galaktik Federasyon ve Spiritüel Hiyerarşiler, Elohim ve Zamanın Efendileri arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Yıldız Çocukları uyanmalı ve herkesin iyiliği için Işık’ı getirmeye, ritüeller yapmaya, meditasyon yapıp değiştirilmesi gereken durumlar üzerine enerjisel olarak yoğunlaşmaya hazır hale gelmelidirler.

Alıntı

7 Çakramızı Açmanın Önemi

7 çakramızı işaret edip “7 iklime hükmedip yeri göğü tutan benim” diyen Yunus Emre bize yıldız çocukları olduğumuzu hatırlatıyor. Kendinizi keşfetmek istiyorsanız içe dönün, çakralarınızı dengeleyerek açın. Yaşam enerjinizi yerden ve gökten çekin. Yeri göğü birleyin.

Sevgiyle güzel günler diliyorum

Burcu Yeryüzü