Genel

Şamanın Yola Çağrılışı

“Şamanın, rastgele seçilmediğini, çağrı başlamadan önce adayın gelecek­ten haber veren rüyalar görmesinde, çoğu kez toplumdan uzaklaşmasında gö­rebiliriz. Bunlara Şamanlık görevine çağrılmadan önceki ön belirtiler demek de mümkündür.”

“Çağrı azap, ağrı ve zorla kabul ettirme gibi açık bir karakter arz eder. Ecdat Şaman veya yeraltı ruhla­rı tarafından gönderilen çağrıyı geri çevirmek imkansızdır. Şamanlıkta bu bir kader ve alın yazısı olarak değerlendirilir. O bakımdan çağrıyı kabul etmeme veya geri çevirme deli olmaya, sakat kalmaya ve ölmeye eşittir. Kısacası çağ­rı, adayın fiziksel ve ruhi sınavıdır ve seçilmiş aday, çağrıyı kabullenmek zo­rundadır.

Şunu da özellikle kaydetmekte yarar vardır ki, çağrı, rastgele yapılmaz. Şamanlık görevine çağrılan insanda doğuştan bu sanatın yetenekleri gizlidir. ”

“Çağrı, en iyi Şamanlar için 3’ten 5 yaşa kadar, orta düzey­de olan Şamanlar için 5 yaştan 9 yaşa kadar olan dönemde, zayıf Şamanlar için ise 12- 18 yaş arası başlar. Bundan sonra fiziki ve psikolojik değiş­meler, sarsıntılar, azaplar başlar. Şamanlık pratiğini yürüten çağdaş Türk Şamanları da çağrının yaş bölümünü tasdik etmektedirler.”

“Etnografik literatürde Şamanlığa davet 6 ile 50 yaş arasında, bazen daha erken gerçekleşir. Bu durumda Şamanlıkta belli bir yaş sınırının olmadığı gö­rülmektedir ki bu da çağrının özel bir durum sergilediğine işarettir.”

“Böylelikle Şamanlık olgusu ile ilgili birinci elden kaynaklara dayanarak, çağrıyı gönderen ruhları iki kısma ayırmak mümkündür:

A- Göğün ışıklı ruhları, Dağ ruhu veya Yeraltı dünyasının kötü ruhları kendilerine hizmet edecek Şaman arayışı için toplumdan birini seçerler.

B- Ecdat Şamanın ruhu kendi soyundan birini Şamanlık görevi için seçer. Bu seçim kalıtsal Şaman öğesi ile ilgili çağrıdır.

Çağrı ve çağrı sırasında yaşananlar ilmi literatürde Şaman hastalığı adı ile bilinmektedir ve bu süreç parçalanıp yenilmeye kadar devam eder.”

“Şamanlıkla bağlı bir takım öğeler: Şaman olma, Şamanın işlevleri, ölüp dirilme, Şaman definleri vs. masallarda, destanlarda ve halk edebiyatının diğer türlerinde transformasyon edilerek korunmuştur. İslam’dan sonra halk sufizminin oluşmasında (nasip almaktan, çile çıkarmak­tan, erkana alınmaktan, dara durmaktan, dardan indirilmekten, eren kültünden tutun Türk ta­savvufunun hemen hemen bütün katmanlarında Şaman dünya görüşü görülmektedir.”

“Şaman statüsüne geçiş ritinin aşağıdaki merhaleleri kapsadığını tespit etmek mümkündür:

•çağrı

•hastalık

•toplumdan kenarlaştırma (yalnızlaşma)

•fiziksel sınav

•zihinsel açılma

•eğitim

•yeni varlığa transfarmasyon

•topluma dönüş

Kaynak Kitap: Fuzili Bayat – Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı

Yeni Çağ Şifacılığında Yola Çağrılış

Şaman, pagan, cadı, şifacı, otacı, otoman, lokman hekim, ozan, eren, ebe, büyücü, falcı, talip gibi her kültürde farklı ismi olan bu kişiler yola çağrıda epey sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden rehbersiz yürünmez derler. Maalesef günümüzde yola çağrılan kişilere geçmişteki gibi yakın çevresi rehberlik edemiyor.

Bu yüzden günümüzde bu çağrıyı işitenlerin kendi kendisini eğitmesi ve anka kuşu gibi küllerinden doğması gerekiyor. Gerek kitaplarla gerek yeni şifacılık metotlarıyla kişi kendisini geliştirebilir. Profesyonel şifacılardan destek alabilir.

Şu anda kadim yolun birçok yol ve yönteminin çağdaş versiyonları mevcut.

Yeni Çağ / New Age denilen bu çağ çok önceden işaretlenmiş ve beklenen bir çağdır. Hakikat çağındayız. Bugün şifacılık yolu birçok kişiye açılmış durumdadır. Bu konulara çekilen herkes bilgi ve becerisini geliştirebilir. Dileyenler araştırıp kendisi için en uygun yöntemleri seçebilir.

Hepimizin şifası kendi içimizde. Yeryüzünün ve insanların şifalanması dileğiyle….

Burcu Yeryüzü

Şamanik şifa tekniklerini deneyimlenmek ve öğrenmek isteyen dostlarla şamanik şifa seminerlerinde buluşuyoruz: https://yeryuzusifasi.com/2018/10/30/samanik-egitimler/

Mail: yeryuzusifasi@gmail.com