Kurt şifası: Öğretmen

Bir insanın güç hayvanı Kurt ile bağlıysa, o insan doğuştan bir öğretmen, yol bulucu, yenilikçi ve girişimcidir.

Kurt şifası kişinin yeteneklerini bulmasına yardımcı olur.

Kurt, ömrü boyunca tek bir eşle birlikte olur ve Köpek gibi sadıktır. Kurtlarla arkadaşlık edecek olsaydınız, sürü içinde inanılmaz bir aile hissiyle karşılaşır, aynı zamanda güçlü bireysel bir dürtü fark ederdiniz.

Büyük Yıldız Ulusu’nda Kurt, efsanenin bize eski zamanlarda atalarımızın evi olduğunu anlattığı Köpek Yıldızı Sirius ile temsil edilir. Eski Mısırlılar Sirius’un tanrıların evi olduğuna inanırdı ve Afrika’daki Dogon kabilesi hala bu inanca sahiptir. Bu sebeple Amerikan Yerlileri aynı bağlantıdan yola çıkar ve Kurt insanlarını öğretmenler klanı olarak kabul ederdi. Kurt totemini rüyasında görenler kozmik sırlara daha çok açılabilir. Kurt şifacılarının görevi diğer insanlara rehberlik edip yolu hatırlatmaktır.

Kurt’un duyuları keskindir ve Ay onun müttefikidir. Ay psişik enerji ya da bilgi ve bilgeliğin sırlarını barındıran bilinçaltı semboldür.

Kurt şifası, hepimizin içindeki öğretmeni ortaya çıkarmaya ve dünya çocuklarının Yüce Gizem ve hayata dair anlayışına yardımcı olmaya teşvik eder.

Alıntı: Hayvanlı Şifa Kartları