Genel

Dişil ve Eril Enerjinin İşleyişi

df93a878e6ea31b501936040d8af21f9.jpg

“İki cemal bir olunca işte o meydana gelir. O varlıktır.”

Evrendeki dişil ve eril enerjinin işleyişini, yeryüzünün tam kalbinde oluşan en saf ve en güçlü enerjideki varlıklarla anlatmak istiyorum. Kirstallerle…

Yeryüzünün içine, kalbine iniyoruz…

Çekirdekten, magmanın içinden çıkarak büyüyen bir kristal yatağı düşünün. Şimdi kristaller büyürken yaşam enerjisinin dişil ve eril olmak üzere ikiye bölündüğünü hayal edin. Fotoğraftaki ikiz ametist gibi… Biri sivri uzar -bu eril enerjidir, diğeri yatay karemsi, geometrik uzar -bu da dişil enerjidir… İkisi birleşir hermafrodit olur.

“Doğanın kitabı matematik dilinde yazılmıştır.” Bu yüzden en küçük formdan en büyük forma kadar temel işleyiş aynıdır. Her şey dişil ve eril enerjinin birleşmesinden meydana gelir.

Ne demişti Ömer Hayyam;
“Tanrı mineralde uyudu, bitkide düş kurdu, hayvanda uyandı, insanda kendini buldu.”

Bir alevi dedemizse şöyle diyor;

“İki cemal bir olunca işte o meydana gelir. O varlıktır.”

Dişil ve eril enerji birleşir, ortasından tohum çıkar…

Ana Tanrıça Kültü ve Işık Tohumları

Dişil enerjinin potansiyel gücü evrenle olan bağından gelir.
Zira kainatın yaratımı dişil enerjide saklıdır. Karanlık madde, kozmik rahimdir. İçinden çıkan her şey onun doğurduğu, yarattığıdır. Çıkan şey nedir? Işıktır. Ana, Baba, Oğul… Kutsal üçlü. Yin&Yang enerjisi… Bu yüzden bizler ışık tohumlarıyız. Erenler de bunu bilir bunu söyler. Kendilerine “ışık taifesi” der. Yeni çağdaki birçok kişi de kendisine “ışık tohumu, ışık elçisi, ışık işçisi” diyerek bu gerçeğe işaret ediyor.

cosmos-butun

Doğuran var eden hep dişil enerjidir. Bu bilinen bir sırdır en eski kültürden en yeni kültürlere kadar… Günlük dilde de kullanılır ama sırrı bilen azdır: Bismillahir-rahman-ı-rahim. Rahman ve rahim olan “O”dur.

Dişil olan çoğalır, doğurur ve yeni varlıklar ortaya çıkartır.
“Kendi anasını kendi doğurur.” deyişindeki gibi rahman ve rahim olan ondan gelir.

Paganlar buna Tanrı ve Tanrıça der. Sümer, Mısır gibi daha geçmiş kültürlerdeki mitolojiye baktığımızda Tanrıça’nın kocasının aynı zamanda oğlu olduğunu görürüz. Baba ve oğul… İkisi ışığın suretlerinin kişiselleştirilmiş halidir. Bizlere hep sembol dili ile aktarılmıştır.

Hepimizin içinde işte bu iki enerji vardır. Enerjiyi kök çakradan tepesine kadar taşıyarak birleştiren kişi de dengelenir. Taç çakra, diğer adıyla bin yapraklı lotus -bizdeki adıyla Binali- çiçek açtığında kişi hermafrodit olur.

Bu yüzden dişil ve eril enerjiyi kadın erkek olarak algılamamız gerekiyor. Her canlının içinde bu iki enerji vardır. Bu noktada insan merkezciliğin bir önemi de kalmıyor. Kainatı birlikte yaratıyoruz. Bir kristalin, bir bitkinin veya bir ağacın da dişil ve eril enerji formları vardır. Halk arasında eğer bir ağaç meyve vermezse onun tabiatı bilinir. Erkek denir onun için… Hepsi evrendeki bilincin yansımalarıdır. Yaşamı anlamak için sadece diğer canlılara bakmamız yetiyor. Bu bilgelik halkın kendi içinde var. Aslında Anadolu halkının veya bütün yerel kültürlerin hepsi, bütünün içinde kuantum alanında yaşar. Ve bunu içten gelen bir bilişle yaparlar…

Birlik Meydanı… Bütünün parçasıyız…

Evren dediğimiz kozmik yumurta her iki enerjiye içrektir: Birdir. Bizler birlik meydanında sürekli evrenin, Tanrının suretlerine bürünüyoruz. Varlık deryasından vahdet sarayına giriyoruz. Evrenin kalıbına girip dondan dona giriyoruz. (kıyafete bürünmek) Bunun bilincine varan hizmet etmeye başlar. “Ben”den geçer. Işığın peşine düşer… Gerçek budur işte. Hepimiz bütünün parçasıyız… Tanrının hem bedeni hem ruhuyuz.

dogum.jpg

Hepimizin Atası: Kök/Gök

Eskiden kök ve gök kelimesi aynı anlama gelirmiş. Boşuna “Yeryüzü anamız, gökyüzü babamız” dememişler. Hepimizin atası ‘O’dur.
Bir “Ma”idim şekil insana yetiştim” demiş bir ozanımız. Yeryüzünün bilinen en eski adı ‘Ma’dır. Bugün birçok şifacı evrensel enerjiyle veya onun yüksek ışık formlarıyla çalışıyor. Evrensel Enerji’nin bizdeki adına bakarsak…. Fatma Ana’nın eli evrensel enerjinin ta kendisidir. Kişiselleştirilerek algımıza sunulmuştur. Diğer kültürlerde hamsa, Meryem Ana’nın eli, Miryem’in Eli, Shakti’nin eli… Veya yin enerjisi… Görüldüğü gibi her daim yol sürülmüştür.

Yolumuz doğanın ve evrensel enerjinin yoludur.
Tanıyalım, sayalım, sevelim birbirimizi…

Burcu Yeryüzü

kuars.JPG