Genel

Yeryüzünün Bilinci: Kristaller

kure.jpg

“Doğa, canlı ve bizimle konuşuyor. Bu bir metafor değil.”

Kristal taşlar dünyadaki en mükemmel yapıya sahip yaşam formlarından birisidir. Enerjileri çok yüksek ve saftır. Doğa ananın tam kalbinde oluşurlar. Magmanın su, hava ve toprakla birleşmesinden meydana gelirler. Belki şaşırabilirsiniz ama onlar canlıdır ve hafızaları vardır. İçlerinde elementler vardır: Ateş, toprak, hava, su.

Bu elementlerin bilinci, ruhu vardır. Zira büyüyen, ışığı ve enerjisi olan her şey canlıdır. Bu yüzden onları mal, eşya olarak değil “can” olarak görmeliyiz.

Hepimiz doğayla iletişimimizi kristal yatakları aracılığıyla yaparız. Kristal taşlar doğa ananın bilincini, kömür bilinçaltını oluşturur. Dünyanın manyetik alanı taşlar aracılığıyla bize ulaşır.

Kristal Yatakları

Kristal yataklarının aslında hepsi büyük bir ailedir. Salkım taşların büyüdükleri yataktan koparılmaları aslında çok üzücü. Bunu uzun süre kabul edemediğimi söylemek zorundayım. Hala da doğa ananın kazılmasını anlayamıyorum. Yeryüzünün kazılması demek Gaia’nın bilincini ve bilinçaltını kazmak demek. Kim bilincini ve bilinçaltını kaybetmek ister ki?

Günümüzde şifa çalışmalarında dünyanın iyiliği için kullanılması umudumu arttıran tek şey. Elbetteki taşların yerkürenin bağrından çıkartılması doğru değil.  Taşları yerlerinde ziyaret etmemiz en doğrusu.

Doğal Ziyaretler

Maalesef kapitalizmde her şey satılıyor. Dereler, nehirler, dağlar, hayvanlar… Taşlar da uzun zamandır satılıyor. Bizi onlara çeken şeyin taşların güzellikleri ve Gaia ile olan iletişimimizi tekrardan oluşturma isteğimiz olduğuna hiç şüphe yok. Ancak eskiden taşlar doğal yerlerinde ziyaret edilirdi. Köylerde özellikle toprak üstünde görüldüğünde alınırdı. Köylerde hala “ziyaret” olarak işaretlenen yerlerde bulabilirsiniz. Bulduğunuz taşta size şans ve şifa getirir. Ziyaretler kerametli yerler olarak bilinir.  Ziyaretlere dua ve dilek dilemeye gidilir. Ziyaretler mağara, göl, ağaç, yatır vb. şeklinde olabilir. Doğal ziyaretlerin bazılarının üstünde kristal taşları toprak üstünde dahi bulabilirsiniz. Böyle taşlı ziyaretlerin altında kristal yatakları bulunur. Ziyaretin kerameti de doğal taşlardan gelir. Birçok kişiye yanıt veren de toprağın altında bulunan kristal salkımlardır. Elementlerin ruhudur.

Kristallerin Şifası

Kristallerin içlerinde dört elementin enerjisi saf bir halde bulunduğu için enerjiyi toplama ve odaklama özellikleri vardır. Enerji çalışmalarında doğal taşların kullanılmasının nedeni, kendi enerjinizi arttırmasından kaynaklıdır. Düşündüğünüz niyet ve dileği güçlendirerek evrene sunabilirler. Bilindiği gibi dört element tüm kadim toplumlarda en çok üzerinde durulan konulardan birisidir. Element ritüellerine de birçok kültürde rastlarsınız. Ocak kültürü, suya okuma, suyu kutsama, ziyaretlerden su alma, tuza okuma, kafamızda tuz çevirme gibi. Tuz toprak elementi olduğu için şifasına en çok başvurulan maddedir. 4 element deyince genelde paganlar akla gelir. Onların teknikleri araştırılır, öğrenilmeye çalışılır. Ancak yöntemler farklı, malzeme aynıdır.

Evrendeki her şey, bir kum tanesinden bir gezegene kadar dört elementten oluşur. Dört dengenin sayısıdır. Bedenimiz dört elementle yeryüzüne bağlıyken, ruhumuz Haktan gelir. Böylece 5. elemente ulaşırız. Yıldız oluruz. Bazen annelerimiz ölen kişinin ardından “toprak haber götürmesin”der. Zira ölen kişinin bedeni artık toprak olmuştur. Elementlere karışmıştır. Yeryüzüyle bir olmuştur. Ruhu ise Hak’ka yani evrene geldiği yere döner. “Devriye” süreci böylelikle devam eder.

Aslında sadece düşünce gücünüzle doğa ananın ruhuyla iletişim kurabilirsiniz. Kalp çakranız açıldıkça bunu daha çok hissedebilirsiniz.

Ömer Hayyam’ın şu dizesi enerjinin dönüşümünü çok güzel anlatıyor.

“Tanrı mineralde uyudu, bitkide düş gördü, hayvanda uyandı, insanda kendini buldu.”

Kainattaki tüm varlıklar bu yolculuğun bir parçası…

Bizler Tabiat Ana’nın çocuklarıyız. Onu ve kendimizi iyileştirmek için buradayız. Amacımız onun yolunda özümüze ulaşıp yeryüzüyle hemhal olmak…

Yeryüzünün ve insanların şifalanması dileğiyle…

Burcu Yeryüzü

Yeryüzü anamızın ve Gökyüzü babamızın izinde Reiki Şifa Seminerlerime katılmak isterseniz mail adresimden bana ulaşabilirsiniz🌸burcuyeryuzu@gmail.com

Şifa Seminerlerim hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.